13 Mayıs 2021 - 1 Şevval 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûnus Suresi 82. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veyuhikku(A)llâhu-lhakka bikelimâtihi velev kerihe-lmucrimûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Allah, mücrim olanlar (utanmaz günahkârlar) istemese de, Hakkı (Hakk olarak) Kendi kelimeleriyle gerçekleştirecektir. (Adalet düzenini zuhur ettirecektir.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Suçluların zoruna gitse de Allah, sözleriyle gerçeğin gerçek olduğunu izhar eder.

Abdullah Parlıyan Meali

Allah, günaha gömülüp gidenlerin hoşuna gitmese de, kendi sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır.”

Ahmet Tekin Meali

“Siz İslâm'a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsilerin, suçluların, günahkârların hoşuna gitmese de, Allah emri, vahyi ve icraatı ile toplumda hakça düzeni gerçekleştirecektir.” dedi.*

Ahmet Varol Meali

Suçlular hoşlanmasalar da Allah sözleriyle hakkı ortaya çıkarır."

Ali Bulaç Meali

Allah, suçlu-günahkarlar istemese de, hakkı (hak olarak) kendi kelimeleriyle gerçekleştirecektir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Günahkârlar hoşlanmasalar bile, Allah emir ve hükümleriyle hakkı gerçekleştirir.

Bahaeddin Sağlam Meali

“Suçlular istemese de Allah, kelimeleri (yasaları) ile hakkı gerçekleştirir.

Bayraktar Bayraklı Meali

“Suçlular istemese de Allah, sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır!”

Besim Atalay Meali (1962)

Günahlılar istemezler ise de, sözleriyle Allah hakkı hak eder

Cemal Külünkoğlu Meali

Günahkârlar hoşlanmasalar da Allah, kelimeleriyle hakkı ortaya çıkarıp kanıtlayacaktır.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

81,82. Attıklarında, Musa: "Yaptığınız sihirdir, fakat Allah onu boşa çıkaracaktır. Allah bozguncuların işini elbette düzeltmez. Suçlular istemese de Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirecektir" dedi.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Suçluların hoşuna gitmese de, Allah, hakkı sözleriyle gerçekleştirecektir.”

Diyanet Vakfı Meali

«Suçluların hoşuna gitmese de Allah, sözleriyle gerçeği açığa çıkaracaktır.»

Edip Yüksel Meali

ALLAH sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Suçlular hoşlanmasa da...

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Allah, hakkın hak ve gerçek olduğunu kelimeleriyle ispat eder, günahkârların hoşuna gitmese de

Elmalılı Meali (Orijinal)

Allah, kelimatiyle hakkı ihkak edecek, isterse mücrimler hoşlanmasınlar

Erhan Aktaş Meali

Suçlular hoşlanmasalar da Allah, kelimeleriyle¹ gerçeği ortaya çıkaracaktır.*

Hasan Basri Çantay Meali

Allah, günahkârların hoşuna gitmese de, hakkın hak olduğunu kelimeleriyle isbat eder.

Hayrat Neşriyat Meali

“Ve günahkârlar istemese de Allah, sözleriyle (hükümleriyle) hakkı gerçekleştirecektir.”

İlyas Yorulmaz Meali

Allah, suçlular hoş görmese de, sözleriyle hakkı yerine getirecektir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Allah günahkârlar istemeseler de yine hakkı sözleriyle sabit kılar.

Kadri Çelik Meali

“Suçlular istemese de Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirecektir.”

Mahmut Kısa Meali

“Ve suçluların hoşuna gitmese de, elçilerine vahyettiği sözlerive müminlere yardım ve inâyeti sayesinde, gerçeği açıkça ortaya koyacak ve hakkı egemen kılacaktır!” Bu sözlerin hemen ardından Mûsâ, o yılanların arasına asâsını attı. Dev bir yılana dönüşen asâ, sihirbazların yılan gibi gösterdiği iplerini, değneklerini birer birer yutup yok etti. Bu mûcize karşısında sihirbazlar derhal iman edip secdeye kapandılar. Diğerlerine gelince:

Mehmet Okuyan Meali

Suçluların hoşuna gitmese de Allah sözleriyle gerçeği açığa çıkaracaktır.

Mehmet Türk Meali

“...ve Allah günâhkârlar hoşlanmasalar da mutlak doğruyu, sözleriyle ortaya çıkarır.” dedi.1 *

Muhammed Esed Meali

Tersine, kelimeleriyle 103 ancak hakkın ortaya çıkmasını sağlar; günaha gömülüp giden insanlar bundan hoşnut olmasalar da!”

Mustafa Çavdar Meali

Günahkârlar hoşlanmasa da Allah kelimeleriyle hakkı ortaya koyacaktır. 8/8

Mustafa İslamoğlu Meali

Evet, etkili müdâhalesiyle[1660] Allah hakkın (üstünlüğünü) gerçekleştirir; isterse günaha batmış olanlar bundan hoşlanmasın.”*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

«Ve Allah Teâlâ, hakkı kelimeleriyle izhar eder, velev ki günahkârlar hoşlanmasınlar.»

Suat Yıldırım Meali

81, 82. Onlar iplerini ve değneklerini atınca Mûsâ şöyle dedi: “Yaptığınız şey, sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Mücrimler hoşlanmasa da, Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır. ” [8, 8]

Süleyman Ateş Meali

Ve suçlular istemese de Allah, sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır!

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah, sözleriyle gerçeği ortaya çıkarır; isterse suçlular hoşlanmasın.

Şaban Piriş Meali

Günahkarlar hoşlanmasa da Allah sözleriyle hakk ortaya koyacaktır.

Ümit Şimşek Meali

“Mücrimler hoşlanmasa da, Allah sözleriyle(12) gerçeği ortaya çıkarır.”*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Ve suçlular hoş görmese de Allah, hakkı, kelimeleriyle ortaya çıkarıp kanıtlayacaktır."

Eski Anadolu Türkçesi

daħı ŝābit eyler Tañrı ḥaķķı sözleri-y-ile ya'nį buyruķlarıyıla eger düşħār gördiler ise daħı yazuķlular.

Bunyadov-Memmedeliyev

Günahkarlar istəməsələr də, Allah sözləri (əmr və hökmləri) ilə haqqı gerçəkləşdirəcək (bərqərar edəcəkdir)!”

M. Pickthall (English)

And Allah will vindicate the Truth by His words, however much the guilty be averse.

Yusuf Ali (English)

"And Allah by His Words(1465) doth prove and establish His truth, however much the sinners may hate it!"*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.