26 Ekim 2021 - 20 Rebiü'l-Evvel 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûnus Suresi 8. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ulâ-ike me/vâhumu-nnâru bimâ kânû yeksibûn(e)

Öyle kişilerdir ki onların yurtları, kazançlarına karşılık ateştir.

İşte bunların kazandıkları (küfür ve kötülükler) yüzünden varacakları yer cehennem ateşi (olacaktır.)

yapageldikleri bütün o kötülüklerden dolayı, onların varacağı yer ateştir.

İşte, işledikleri amelleri, yüklendikleri günahları, küfürleri, isyanları ve âyetlerimizi, koyduğumuz ilkeleri yalanlamaları sebebiyle onların mekânları cehennem ateşidir.

İşte bunların kazandıklarına karşılık varacakları yer cehennemdir.

İşte bunların, kazandıkları dolayısıyla barınma yerleri ateştir.

İşte bunların, elde ettikleri kötü ameller sebebiyle varacakları yer, cehennem ateşidir.

7, 8. Onlar ki Bizimle karşılaşmayı ummazlar, dünya hayatı ile razı olup onunla yetiniyorlar. Ve onlar ki ayetlerimizden habersizdirler; işte kazandıklarından dolayı sığınakları Cehennem(ateş)dir.

İşte onların, kazanmış oldukları günahlar yüzünden varacakları yer ateştir.

Kazanmış oldukları şey dolayisiyle, ateştir barınakları

7-8. (Öldükten sonra) huzurumuza çıkacaklarını hiç hesaba katmayanlar, dünya hayatına razı olup onunla rahat bulanlar ve ayetlerimizden habersiz olanlar var ya; işte bunların kendi yaptıkları yüzünden varacakları yer cehennemdir.

7, 8. Bize rücû’ itmemeği ümîd idenlerin, dünyâ hayâtına kendilerini i’timâd ile teslîm iyleyenlerin, bizin âyâtımızdan tegâfül idenlerin mekânları ateş olacakdır. ’Amellerinin netîcesi budur.

7,8. Bizimle karşılaşmayı ummayan ve dünya hayatından hoşnut olup ona bağlananların ve ayetlerimizden habersiz bulunanların, işte bunların kazandıklarına karşılık varacakları yer cehennemdir.

7,8. Şüphesiz bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup onunla yetinerek tatmin olan kimseler ile âyetlerimizden gafil olanlar var ya; işte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden, varacakları yer ateştir.

7, 8. Huzurumuza çıkacaklarını beklemeyenler, dünya hayatına razı olup onunla rahat bulanlar ve âyetlerimizden gafil olanlar yok mu, işte onların, kazanmakta oldukları (günahlar) yüzünden varacakları yer, ateştir!

İşte onların yeri, kazandıklarından ötürü ateştir.

İşte bunların kendi elleriyle ettikleri yüzünden varacakları yer cehennemdir.

İşte bunların kesibleri sebebile varacakları yer, ateştir

İşte onların, yaptıklarına karşılık olarak, varacakları yer ateştir.

7,8. (Öldükden sonra dirilib) bize kavuşacağını ummayan, (âhirete inanmayarak sâdece) dünyâ hayaatına raazî olan ve onunla sükûn (ve istirahat) e dalan kimselerle (varlığımıza, birliğimize ve kemâl-i kudretimize delâlet eden) bunca âyetlerimizden gaafil olanlar (yok mu?) işte onların, irtikâb etmekde oldukları (şirk ve mâ'siyetler) yüzünden varacakları yer, ateşdir.

7,8. Şübhesiz ki bize kavuşmayı beklemeyenler, dünya hayâtına râzı olup onunla tatmîn olanlar ve âyetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazanmakta oldukları(günahlar) sebebiyle varacakları yer ateştir.

İşte onların kazandıklarının karşılığı, hesap gününde yerleşeceği yer ateştir.

işte bu kazandıkları yüzünden onların varacağı yer ateştir.

İşte onların yurtları, kazançlarından dolayı ateştir.

İşte bunların kazandıklarına karşılık varacakları yer cehennemdir.

İşte, yapmakta oldukları kötülükler yüzünden, onların varacağı yer ateştir!

İşte onların barınağı, kazanıyor oldukları sebebiyle Ateş’tir.

İşte kazanmakta oldukları (günahlar) yüzünden onların barınağı ateştir!

İşte onların varacakları yer, kendi (elleriyle) kazandıkları (günâhlar) sebebiyle cehennemdir.

yapageldikleri [bütün o kötülüklerden] ötürü onların varacağı yer ateştir.

İşte onların kazandıklarının karşılığı olarak barınakları ateştir. 7/39, 27/90, 40/17, 74/38

işte, işleye geldikleri bütün bu şeylerden dolayı onların son durağı ateştir.

İşte onların varacakları yer, kendi kazanmış oldukları şey sebebiyle ateştir.

7, 8. Onlar ki âhirette bize kavuşmayı ummaz ve sadece dünya hayatına razı olup onunla tatmin bulur ve onlar ki Bizim tek İlah olduğumuzun delillerinden ve gönderdiğimiz Kur'ân âyetlerinden gaflet etmeyi sürdürür, işte bunların, irtikâb ettikleri şirk ve isyan sebebiyle varacakları yer cehennemdir.

İşte kazandıkları işlerden ötürü onların varacakları yer, ateştir!

İşte onların varıp kalacakları yer, cehennemdir. Bu, yaptıklarının karşılığıdır.

İşte onlar, kazandıkların karşılığı olarak ateş onların varacağı yerdir.

Kazandıkları günahlar yüzünden, onların varacakları yer ateştir.

Kazandıkları şeyler yüzünden varış yerleri ateş olacakların ta kendileridir.

şunlar ŧuraķları anlaruñ oddur andan ötürü kim oldılar ķazanurlar.

Anlaruñ varacaḳ yiri cehennem odıdur, anuñ‐çun kim günāhlar ḳazandı‐lar, kāfir oldılar.

Məhz onların qazandıqları günahlara görə düşəcəkləri yer Cəhənnəmdir!

Their home will be the Fire because of what they used to earn.

Their abode is the Fire, because of the (evil) they earned.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.