3 Mart 2024 - 22 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûnus Suresi 50. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kul eraeytum in etâkum ‘ażâbuhu beyâten ev nehâran mâżâ yesta’cilu minhu-lmucrimûn(e)

De ki: Azabı geceleyin, yahut gündüzün birdenbire gelip çatarsa ne yaparsınız, söyleyin bakalım. Suçlular, azabın çabucak gelmesini ne diye isterler ki?

 De ki: "Düşündünüz mü hiç, eğer O’nun azabı size gece veya gündüz geliverirse, (ki gelecektir ve vakti bellidir) suçlu-günahkârlar, bunu ne diye erkene almak istemektedirler?"

De ki: Ya bir gece vakti, ya da güpegündüz eğer O'nun azabı başınıza koparsa, ne yapacaksınız hiç düşündünüz mü? Günaha gömülüp gitmiş bir toplumun, bu azabı acele istemesinin sebebi ne olabilir ki?

“Hiç düşündünüz mü? Allah'ın azâbının size geceleyin, uykuda veya güpe-gündüz gelmesi kesinse eğer, İslâm'a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsilerin, suçluların, bu cezayı alelacele istemelerini gerektirecek ne gibi sebepleri olabilir?” de.

De ki: "O'nun azabı size gece vakti veya gündüz gelirse (ne yapabilirsiniz ki?). Ne diye suçlular onun acele olarak gelmesini istiyorlar?"

De ki: 'Düşündünüz mü hiç, eğer O'nun azabı size gece veya gündüz geliverirse, suçlu-günahkarlar, bunu ne diye erkene almak istiyorlar?'

De ki: “- Bana haber verin: Allah'ın azabı, geceleyin yatarken veya gündüzün meşguliyetinde size gelip çatarsa (ne yaparsınız?) artık onu, günahkârların acele olarak istemelerine sebep nedir?

De ki: “Allah’ın azabı geceleyin veya gündüzleyin ya gelirse! (Söyleyin bakalım, ne yaparsınız?) Suçlu azgınlar, azabın çarçabuk gelmesini ne diye istiyorlar?”

De ki: “Ne dersiniz? Allah'ın azabı size geceleyin veya gündüz vaktinde gelirse ne yaparsınız? Suçlular ondan hangisini istemekte acele ediyorlar?”

De ki: «Geceleyin, ya da gündüzün Allahın azabı gelecek olsa, ne düşünürsünüz? Günahlılar bunu niçin iverler?»

De ki: “Söyleyin bakalım, eğer size O'nun azabı bir gece vakti, ya da gündüzün gelecek olursa ne yaparsınız? Günahkârlar onu aceleyle niye istiyor?”

49, 50. Ânlara di ki: "Nefsime fâideli veyâ muzırr olan şeyi ben ta’yîn idemem ancak Allâh ta’yîn ider her ümmetin eceli vardır. Bu ecel geldiği vakit ne bir sa’at te’hîr ne bir sa’at ta’cîl olunamaz. Allâh’ın ’azâbı gerek gice gerek gündüz ânlara irişecek oldukdan sonra mücrimler niçün ’acele idiyorlar?"

De ki: "Allah'ın azabı size gece veya gündüz gelirse, ne yaparsınız? Suçlular neye bunda acele ediyorlar?"

De ki: “Söyleyin bakalım, O’nun azabı size geceleyin veya gündüzün (ansızın) gelecek olsa, suçlular bunun hangisini acele isterler?!” (Bunların hiçbiri istenecek bir şey değildir.)

Şunu da söyle: “Ne dersiniz, ya O’nun azabı bir gece veya gündüz vakti üstünüze inerse!” Günah içinde boğulmuş olanların böyle âcilen olmasını istedikleri bunların hangisidir?

De ki: (Ey müşrikler!) Ne dersiniz? Allah’ın azabı size geceleyin veya gündüzün gelirse (ne yaparsınız?). Suçlular ondan hangisini istemekte acele ediyorlar!

De ki: "O'nun azabı ister gece veya gündüz gelsin, ama neden suçlular o konuda acele içindedirler?"

De ki: "O'nun azabı size geceleyin uykuda veya güpe gündüz gelecek olsa, ne dersiniz? Günahkârların onu alelacele istemeleri için ne sebep vardır?"

De ki: söyleyin bakayım şayed size onun azâbı yatarken veya gündüzün gelecekse mücrimler bunun hangisini isti'cal ediyorlar?

(Resûlüm!) De ki: “(Ey müşrikler!) O’nun (Allah’ın) azabı size gece vakti veya gündüz gelirse (ne yapabilirsiniz ki?) Ne diye suçlular (kâfirler) onun acele olarak gelmesini istiyorlar?”

De ki: “Söyleyin bakalım! O'nun azabı ister gece uykuda, ister gündüz gelsin. Suçlular neden bunu acele istiyorlar?”

De ki: «Ya Onun (Allahın) azabı geceleyin, yahud gündüzün size gelib çatarsa (ne yapacaksınız?) söyleyin bana. Günahkârların ona olan isti'câli (ne sebeb) nedir»?

De ki: “Söyleyin bakalım! Ya O'nun azâbı geceleyin veya gündüzün size gelirse! O günahkârlar bundan hangisini acele istiyor(lar)?”

Deki “Bakın, gece veya gündüz Allah’ın azabı size gelse (ne yapabilirsiniz ki?), suçluların bu azabı acilen istemelerinin sebebi nedir?”

De ki: "Söyleyin bana, Allah’ın azabı size gece yada gündüz gelip çatarsa ne yaparsınız? Böyle olunca, suçlular bu azabı ne diye iveyip duruyorlar?"

50, 51. Azabı istical edenlere de ki: «— Ne dersiniz! Allah/ın azabı size geceleyin veya gündüzün gelse siz günahkârların istical ettikleri azap nasıl azaptır [⁹]? Azap vaki olduktan sonra mı ona iman getireceksiniz? Size şimdi mi iman getirdiniz, denecek halbuki siz azabı istihza ile istical etmiştiniz denecek.

[9] Azap gelince istical mümkün değildir veya istical ettiğiniz azap ne büyüktür. Ondan uzak durmak lâzım iken neye istical ediyorsunuz. Azap acı olma... Devamı..

(Yine onlara) De ki: “Hiç görmüyor musunuz/düşünmüyor musunuz [eraeytum], eğer O’nun azabı size geceleyin veya gündüzün gelecek olsa, günahkârlar bunun hangisini acele isterler?”

De ki: “Allah'ın azabı size gece veya gündüz gelirse, suçlular bunlardan hangisini acele ile isterler?”

Sözlerine devamla de ki: “Söyleyin bakalım; gecenin bir vaktinde uykunuzun tam ortasında, veya gündüz vakti gezip eğlenirken, Allah’ın azâbı size ansızın gelip çatsaydı, hâliniz nice olurdu! Allah’a meydan okurcasına azâbın gelmesini isteyen suçlular, bunlardan hangisini arzu ederlerdi acaba?
İşte bu azap kesinlikle gerçekleşecek ve o gün Allah, tövbe edip yalvaran zâlimlere soracak:

De ki: -“Söyleyin bakayım, bir gece vakti veya gündüz, Allah’ın azabı size ya gelirse!”.
Suç İşleyenler neyi acele istiyor?

Allah'ın felaketi, size gece yarısı ya da güpegündüz geldiğinde, suçlular buna karşı acele etse ne yazar!

"Bakın! Eğer Allah’ın azabı gece veya gündüz gelecek olsaydı; siz hangisini acele isterdiniz? Uykunuza dalmış rahatlık içinde uyurken gelecek olan azabı mı isterdiniz? Yoksa tam işinize gücünüze dalmış veya eğlenirken güpegündüz başınıza gelecek azabı mı isterdiniz? Tercihiniz ne olurdu?"

De ki: “Hiç düşündünüz mü O’nun azabı size geceleyin veya gündüzün gelirse (ne yaparsınız)!” Suçlular bunun hangisini istemekte acele ediyorlar!

(Onlara bir de): “Allah’ın azabı size geceleyin veya güpegündüz geliverse (ne yapacağınızı) hiç düşündünüz mü? Bu günâhkârlar, kendilerine azabın bir an önce gelmesini niçin isterler ki?” de.

De ki: “Ya bir gece vakti, ya da güpegündüz, eğer O’nun azabı başınızda koparsa, [neler hissedebileceğinizi] hiç düşündünüz mü? Günaha gömülüp gitmiş bir toplumun bunu tezlikle istemesini gerektirecek nasıl bir umudu olabilir ki? ⁷¹

71 Lafzen, “Günaha gömülüp gitmiş bir toplum (mücrimûn) (azabın gelmesinden) ne (umarak) acele ediyor”; bu ifadenin anlamı Zemahşerî’ye göre: “(Allah’... Devamı..

De ki: – Allah’ın azabı size gece veya gündüz ansızın geliverse ne yaparsınız hiç düşündünüz mü? Peki, bu suçlular o azabın acele gelmesini niye istiyorlar? 7/4- 5, 23/99, 63/10-11

De ki: “Tutun ki O’nun azabı bir gece ya da bir gündüz çıkagelmiş olsun; iyi de, günaha batmış olanlar ne (elde edeceklerini umarak) onu çabuklaştırmak istiyorlar?”[¹⁶²⁶]

[1626] Mâzâ soru edatını mâ yerine isim olarak alırsak bu anlam uygundur. Eğer zâ edatını ilgi zamiri olarak alırsak “Gece veya gündüzden hangisinde a... Devamı..

(Ey Muhammed) De ki: " (Ey müşrikler) Allah’ın azabı size ya geceleyin, ya da gündüzün ansızın gelip çatarsa (haliniz nice olur)? O halde o günahkarlar nasıl oluyor da -hiç korkmadan- azabın başlarına acele gelmesini talep edebiliyorlar?

De ki: "Görebiliyor musunuz eğer O’nun azabı size geceleyin veya gündüzün (ansızın) gelecek olsa, (Ey) suçlular ondan hangisine acele ediyorsunuz?

De ki: «Bana haber veriniz! Eğer size onun azabı geceleyin veya gündüzün gelirse günahkârlar ondan neyi isti'câl ediveriyorlar?»

De ki: “Ne dersiniz, şayet O'nun azabı size ha yatarken gelmiş, ha gündüzün! Mücrimlerin, bunlardan birini çarçabuk istemelerine ne sebep var ki!

De ki: "Bakın, eğer O'nun azabı size geceleyin, ya da gündüzün gelirse... Suçlular bun(lar)dan hangisini acele istiyor?"

Di ki: "Allâh'ın 'azâbı size gicede veyâ gündüzde gelir ise buna ne çâre görirsiniz? Mücrimler bunı, ne içün isti'câl idiyorlar?

De ki “Düşünsenize, Allah’ın azabı size gece ya da gündüz gelse ne olur? Bu suçlular onun nesini çarçabuk isterler?”

De ki: -Allah'ın azabı size gece veya gündüz gelirse ne yaparsınız? Suçlular onu ne acele istiyorlar?!

De ki: Söyleyin bana, Allah'ın azabı gece uyurken veya gündüz vakti size gelecek olsa—bu mudur mücrimlerin çabuklaştırılmasını istedikleri şey?

Şöyle söyle: "Diyelim O'nun azabı size gündüzün veya geceleyin gelecektir. Suçlular bunlardan hangisini aceleyle ister?"

eyit: “ħaber virüñ eger gele size 'aźābı gice baśmaķdın yā gündüzde ne neseye iver andan yazuķlular?”

Eyit yā Muḥammed: Görmez misin eger gelse size Tañrınuñ ‘aẕābı gicedeyā gündüzde, ne nesne tizledür andan yaman kişiler?

De: “Bir deyin görək. Əgər (Allahın) əzabı sizə gecə, yaxud gündüz gəlsə (nə edərsiniz)! Günahkarlar buna (əzabın gəlməsinə) niyə tələsirlər?

Say: Have ye thought: When His doom cometh unto you as a raid by night, or in the (busy) day; what is there of it that the guilty ones desire to hasten?

Say: "Do ye see,- if His punishment should come to you by night or by day,(1442) what portion of it would the sinners wish to hasten?

1442 The mockery of Unbelievers will be turned into panic when the wrath of Allah descends on them. It may do so suddenly, by night or by day, when th... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.