3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûnus Suresi 44. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnna(A)llâhe lâ yazlimu-nnâse şey-en velâkinne-nnâse enfusehum yazlimûn(e)

Şüphe yok ki Allah, insanlara hiçbir suretle zulmetmez, fakat insanlar, kendi kendilerine zulmederler.

 Şüphesiz Allah, hiçbir şeyle (ve hiçbir şekilde) insanlara zulmetmez. (O, kullarına haksızlık etmekten ve zarar vermekten münezzehtir.) Ancak insanlar (günahlara dalmak, fıtrata ve şeriata aykırı davranmak ve kötülüklere sapmak suretiyle) kendi kendilerine zulmetmekte (bela ve cezaları hak etmekte)dirler.

Gerçek şu ki, Allah hiçbir konuda insanlara en küçük bir haksızlık yapmaz; fakat hep insanlardır kendilerine haksızlık edenler.

Allah insanlara zerre kadar zulmetmez, haksızlık etmez. Fakat insanlar birbirlerine zulmediyorlar, kendilerine yazık ediyorlar.

Allah insanlara hiçbir haksızlık etmez ancak insanlar kendi kendilerine haksızlık ederler.

Şüphesiz Allah, insanlara hiç bir şeyle zulmetmez. Ancak insanlar, kendi nefislerine zulmediyorlar.

Doğrusu Allah, insanlara zerrece zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler.

Allah, insanlara asla zulmetmez. Yalnızca insanlar kendilerine zulmediyorlar.

Şüphesiz ki Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez; fakat onlar kendilerine zulmederler.

Sana bakar bir takımı onların, iyi görmesi yoksa, köre sen mi kılavuzluk edersin?^

Şüphesiz ki Allah, insanlara hiçbir şekilde kötülük etmez fakat insanlar kötülüğü (Haktan uzaklaşarak) kendi kendilerine ederler.

Bkz. 3/117, 9/70, 16/33, 29/40İnsanların gittiği yol ateşten de olsa gitmeleri gereken yer cennettir. Çünkü insan cenneti kazanmak ve ebedi saadet ehl... Devamı..

Allâh insânlara zulüm itmez insânlar kendi nefislerine zulüm iderler.

Allah insanlara hiç zulmetmez, fakat insanlar kendilerine zulmederler.

Şüphesiz Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez; fakat insanlar kendilerine zulmederler.

Gerçek şu ki Allah insanlara zerrece kötülük etmez, fakat insanlar kendilerine kötülük ediyorlar.

Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez, fakat insanlar kendilerine zulmederler.

 Allah insanlara, gerçeği bulmaları ve inanmaları için fıtrî kabiliyetler vermiş ve peygamberler de göndermiştir. Şu halde Allah onların sezme, anlama... Devamı..

ALLAH insanlara hiç zulmetmez; ancak insanlar kendi kendilerine zulmederler.

Şurası kesindir ki Allah, insanlara zerre kadar zulmetmez. Ne var ki, insanlar kendi kendilerine zulmedip duruyorlar.

Her halde Allah insanlara zerrece zulmetmez ve lâkin insanlar kendilerine zulmediyorlar

Şüphesiz Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez, fakat insanlar (haktan/hakikatten uzaklaşmakla) kendi kendilerine zulmederler.

Allah, insanlara haksızlık yapmaz. Ancak insanlar kendi kendilerine haksızlık yaparlar.

Şübhesiz ki Allah insanlara hiç bir şeyle zulmetmez. Lâkin insanlar kendi kendilerine zulmederler.

Şübhesiz ki Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez; fakat insanlar (isyanlarıyla)kendilerine zulmediyorlar.

Allah insanlara hiçbir şekilde haksızlık yapmaz. Ancak insanlar kendi kendilerine haksızlık yapıyorlar.

Gerçekten Allah insanlara kıymaz. Ancak insanlar kendi kendilerine kıyarlar.

Şüphe yok ki Allah nâs/a asla zulüm etmez [²], Fakat nâs kendilerine zulüm ederler [³].

[2] His ve akıllarını gidermek suretiyle.[3] His ve akıllarını ifsat etmek suretiyle.

Allah insanlara hiç zulmetmez, fakat insanlar kendi kendilerine zulmederler.²⁰

20 Krş. Bakara, 2/57; Enfâl, 8/51

Allah insanlara hiç bir şeyle zulmetmez, fakat insanlar kendilerine zulmederler.

Allah, insanlara hiçbir şekilde haksızlık etmez; ama asıl insanlardır, bizzat kendi kendilerinehaksızlık edenler. Hem de bunu, dünya hayatının gelip geçici zevkleri uğruna yaparlar. Oysa dünya hayatı çabucak geçip gidecek ve Kıyâmet Günü diriltilip Rabb’inizin huzuruna çıkarılacaksınız:

Allah, İnsanlar’a hiçbir şekilde zulmetmez; ama İnsanlar kendilerine zulmediyor.

Allah, insanlara zerrece haksızlık etmez. Ama inkarla kendi özüne saygısızlık eden, insanın bizzat kendisidir...

Allah insanlara hiç zulmetmez! Fakat insanlar kendi düşünceleriyle, kendi yaptıklarıyla kendi kendilerine zulmederler.

Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekilde haksızlık etmez fakat insanlar kendilerine haksızlık ederler. [*]

Benzer mesajlar: Bakara 2:57; Âl-i İmrân 3:117; Nisâ 4:40; A‘râf 7:160, 177; Tevbe 9:70; Hûd 11:101; Nahl 16:33, 118; Kehf 18:49; ‘Ankebût 29:40; Rûm ... Devamı..

Allah insanlara asla hiç bir şekilde zulmetmez.¹ Fakat insanlar (yaptıklarıyla) kendi kendilerine zulmederler.

1 Allah’ın azabı zulüm değil, kendi kazançlarıyla azabı hak edenlere verdiği bir cezadır.

Gerçek şu ki, Allah (hiçbir konuda) insanlara en küçük bir haksızlık yapmaz; fakat insanların yine kendileridir kendilerine haksızlık yapan.

Şüphesiz Allah insanlara asla haksızlık yapıp zulmetmiyor, fakat insanlar kendi kendilerine zulmedip yazık ediyorlar. 3/108- 11/117, 8/50- 51, 18/49, 41/46

Şüphe yok ki Allah, insanlara hiçbir şekilde kötülük etmez; fakat insanlar kötülüğü kendi kendilerine ederler.

Şüphe yok ki Allah (böyle) insanlara hiçbir şekilde zulmetmez, ancak onlar kendilerine yazık ederler!

(Allah Teala’nın onları manevi açıdan sağır ve kör bir halde bırakmasının sebebi, onların Rablerinin ayetlerini ve peygamberlerini yalan saymaları ve ... Devamı..

Şüphesiz Allah, insanlara zulmetmez; fakat insanlar kendilerine zulmederler.

Şüphe yok ki, Allah Teâlâ insanlara hiçbir şey ile zulmetmez. Velâkin insanlar kendi nefislerine zulmederler.

Allah insanlara asla zulmetmez. Lâkin insanlar kendi kendilerine zulmederler.

Allah insanlara hiç zulmetmez, fakat insanlar kendi kendilerine zulmediyorlar.

Allâh Te'âlâ insânlara hiç bir şeyde zulüm itmez, lâkin insânlar kendi nefislerine zulüm iderler.

Allah’ın insanlara yaptığı tek bir yanlış yoktur. Ama yanlışı insanlar kendilerine yaparlar.

Allah insanlara hiç zulmetmez, fakat insanlar kendilerine zulmederler.

Allah kimseye en küçük bir haksızlık yapmaz; lâkin insanlar kendilerine yazık ediyorlar.

Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Ama insanlar öz benliklerine zulmediyorlar.

bayıķ Tañrı [107b] žulm eylemez ādemįlere nesene velįkin ādemįler geñdüzilerine žulm eylerler.

Taḥḳīḳ Tañrı Ta‘ālā ḫalḳa hīç ẓulm eylemez. Lākin ādemīler öz cānlarınaẓulm iderler.

Həqiqətən, Allah insanlara zərrəcə zülm etməz, lakin insanlar özləri özlərinə zülm edərlər!

Lo! Allah wrongeth not mankind in aught; but mankind wrong themselves.

Verily Allah will not deal unjustly with man in aught: It is man that wrongs his own soul.(1435)

1435 Allah cannot be blamed for man's evil, nor will He deal unjustly with man. He has given him faculties and means of guidance. If man goes wrong, ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.