2 Aralık 2021 - 27 Rebiü'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûnus Suresi 40. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veminhum men yu/minu bihi veminhum men lâ yu/minu bih(i)(c) verabbuke a’lemu bilmufsidîn(e)

Onlardan inanan da var, inanmayan da ve Rabbin bozguncuları daha iyi bilir.

(İnsanlar arasında) Onlardan bazıları Ona (Kur’an’a) inanır, (ama aralarında) Ona inanmayanlar da vardır. Rabbin bozgunculuk çıkaranları daha iyi bilir. (Fesatçı fasıklar belasını bulacaktır.)

Onlardan bu Kur'ân'a inanan da var, inanmayan da; ne olursa olsun Rabbin, bozgunculuk yapanları çok iyi bilmektedir.

Onların içinden, Kur'ân'a iman edecekler var. Yine onların içinden Kur'ân'a iman etmeyecekler var. Rabbin bozguncuları iyi bilir.

İçlerinden ona iman eden de var, iman etmeyen de. Rabbin bozguncuları daha iyi bilir.

Onlardan ona inananlar var ve ona inanmayanlar da vardır. Rabbin bozgunculuk çıkaranları daha iyi bilir.

Kâfirlerden Kur'an'a inanacak da var, iman etmiyecek de var. Rabbin müfsidleri çok iyi bilendir.

Onlardan bazıları ona (Kur’ana) inanır, bazıları da inanmıyor. Şüphesiz senin sahibin olan Allah, bozguncuları çok iyi bilir.

İçlerinden kimi var ki ona inanır, kimi de ona inanmaz. Rabbin bozguncuları en iyi bilendir.

Bilgisini kavramadan, yormasını bilmeden, onlar yalanladılar, işte böylecene, onlardan önce de, yalanlamışlardı, bakasın ki zalimlerin sonu nice oldu

Onların arasında ona (Kur'an'a) inananlar da var inanmayanlar da. Rabbin bozgunculuk yapanları çok iyi bilmektedir.

İçlerinde îmân idenler de var îmân itmeyenler de Allâh müfsidleri bilür.

Aralarında ona inanan ve inanmayan vardır. Rabbin, bozguncuları daha iyi bilir.*

İçlerinden öylesi var ki ona (Kur’an’a) inanır; yine onlardan öylesi de var ki ona inanmaz. Rabbin bozguncuları daha iyi bilendir.

İçlerinden öylesi var ki ona (Kur’an’a) inanır, yine onlardan öylesi de var ki ona inanmaz. Rabbin bozguncuları en iyi bilendir.

Onlardan kimi buna inanır, kimi de inanmaz. Rabbin bozgunculuk yapanları daha iyi bilir.

Onlardan ona (Kur'ân'a) inanacaklar da var, inanmayacaklar da var. Rabbin fesatçıları en iyi bilendir.

İçlerinden buna inanacak da var, inanmıyacak da var, rabbın o müfsidlere a'lemdir

Onlardan kimi ona inanır, kimi de ona inanmaz. Rabb'in bozgunculuk edenleri en iyi bilendir.

İçlerinden ona (Kur'ana) inanan kimseler vardır, ona inanmayanlar vardır. Rabbin fesâdcıları çok iyi bilendir.

Ve onlardan kimi ona (Kur'ân'a) îmân eder, içlerinden kimi de ona inanmaz. Rabbin ise, fesad çıkaranları en iyi bilendir.

Daha önceki toplumlardan Allah’ın indirdiğine inananlar olduğu gibi içlerinden inanmayanlarda olmuştur. Senin Rabbin bozgunculuk yapanları elbetteki daha iyi bilir.

İçlerinde Kur’an’a inananlar da vardır inanmıyanlar da. Senin çalabın karıştırıcıları bilicidir.

İçlerinden bir kısmı ona inanır [⁸], bir kısmı da ona inanmaz. Rabbin, fesatçıları daha iyi bilir.*

Aralarında ona iman eden ve inanmayan vardır. Rabbin, bozguncuları en iyi bilendir.

Onların arasında, kibir ve önyargı zincirlerini kırarak Kur’an’aiman edecek olanlar da var, ona inanmamakta diretecek olanlar da! Fakat sen üzülme, hakkı inkâr eden ve başkalarını da hakka yönelmekten alıkoyan bozguncuları, senin Rabb’in gâyet iyi biliyor!

Onlardan ona inanan kimseler de vardır; inanmayan kimseler de vardır.
Senin rabbin, Fesatçılar’ı / Bozguncular’ı çok iyi bilir.

İçlerinden ona (Kur’an’a) inanan da var; inanmayacak olan da. Rabbin bozguncuları çok iyi bilendir.

Ve onların içinden ona îman edecekler de îman etmeyecekler de vardır.¹ Ve bozguncuları en iyi Rabbin bilir.*

Onların içinde bu [ilahî vahye] hemen inanacak olanlar olduğu gibi, sonuna kadar inanmayacak olanlar da var; 64 (ne olursa olsun) senin Rabbin bozgunculuk yapanları çok iyi bilmektedir.

Onların arasından bu Kuran’a inanacak olan da var, inanmayacak olan da ama senin Rabbin o bozguncuları çok iyi bilmektedir. 2/41- 99, 27/14, 28/52, 34/31, 35/32

Onlar arasında bu mesaja inanacak olanlar olduğu gibi, hiç inanmayacak olanlar da var. Ama senin Rabbin, fesatçıları en iyi bilendir.

Ve onlardan kimisi O'na imân eder ve onlardan kimisi de O'na imân etmez. Ve Rabbin müfsidleri pek ziyâde bilendir.

Onlardan Kur'ân'a iman edenler de var, iman etmeyenler de. Rabbin, hakkı yalanlayıp halk içinde fitne ve fesat çıkaranları pek iyi bilir.

Onlardan kimi, ona inanır, kimi de inanmaz. Rabbin bozguncuları çok iyi bilir.

Onlardan kimi ona inanır, kimi de inanmaz. Rabbin bozguncuları iyi bilir.

Aralarında ona inananlar da vardır; inanmayanlar da, Rabbin ise bozguncuları daha iyi bilir.

Onlardan Kur'ân'a inanan da var, inanmayan da. Rabbin ise bozguncuları çok iyi bilir.

İçlerinden buna inanacak var, inanmayacak var. Bozguncuları Rabbin daha iyi bilir.

daħı anlardan oldur kim inanur aña daħı anlardan oldur kim inanmaz aña. daħı çalabuñ bilürirekdür fesād eyleyicileri.

Anlaruñ nicesi īmān getürür aña ve niçesi īmān getürmez aña. Daḫı seniyaradan Tañrı müfsidleri bilicidür.

(Kafirlər) içərisində ona (Qur’ana) inanan da var, inanmayan da. Rəbbin fitnə-fəsad tö’rədənləri daha yaxşı tanıyandır!

And of them is he who believeth therein, and of them is he who believeth not therein, and thy Lord is best aware of the corrupters.

Of them there are some who believe therein, and some who do not: and thy Lord knoweth best those who are out for mischief.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.