26 Ekim 2021 - 20 Rebiü'l-Evvel 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûnus Suresi 10. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Da’vâhum fîhâ subhâneke-(A)llâhumme ve tehiyyetuhum fîhâ selâm(un)© veâḣiru da’vâhum eni-lhamdu li(A)llâhi rabbi-l’âlemîn

Orada duaları, seni tenzih ederiz, noksan sıfatlardan arısın ey Allah'ım sözüdür, birbirlerine iltifatları, esenlik sana sözü ve dualarının, senalarının sonu da hamd, alemlerin Rabbi Allah'a cümlesi.

(Mutlu mü’minlerin) Oradaki duaları: “Allah’ım, Sen ne Yücesin” (Seni tüm hatalardan ve noksanlıklardan tenzih ederiz yakarışıdır) ve oradaki dirlik temennileri: “Selam”dır; bunların davalarının ve dualarının sonu da: “Gerçekten, hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’adır.” (olacaktır.)

Orada, o mutluluk makamında onlar: “Ey Allah'ım! Sınırsız kudret ve izzetinle ne yücesin, seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz” diye dua ederler. Orada, onların selamlaşmaları “Selam olsun” şeklinde olacaktır. Dua ve niyazlarının sonu ise, “Eksiksiz bütün övgüler, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur” derler.

Onların oradaki nihâî sözleri, bütün duaları ve nidâları:
“Allah'ım, seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz!” sözleridir. Orada birbirleriyle karşılaştıkça mutluluk dilekleri ise:
“Selâm size, selâmette olun, siz selâmete erdiniz” dir. Onların dualarının sonu da:
“Hamdolsun, âlemlerin, bütün varlıkların Rabbi Allah'a” dır.
*

Orada onların duaları: "Ey Allah'ım! Senin şanın pek yücedir!" demektir. Aralarındaki dilekleri de "selâm"dır. Dualarının sonu ise: "Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun" (sözü)dür.

Oradaki duaları: 'Allah'ım, Sen ne yücesin'dir ve oradaki dirlik temennileri: 'Selam'dır; dualarının sonu da: 'Gerçekten, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ındır.'

Bunların, cennette duaları: “- Allah'ım! Seni tesbih ve tenzîh ederiz” sözüdür ve aralarındaki dilekleri de hep SELÂM'dır. Dualarının sonu ise: “-Bütün hamdler âlemlerin Rabbine mahsustur”, gerçeğidir.

Onların oradaki duaları: “Ey Allah’ımız! Seni bütün kusurlardan tenzih ederiz”dir. Birbirlerine olan dilekleri ise “Size selam olsun!”, dualarının sonu da “Bütün hamd ve övgü ve yücelik, Rabb-ül Âlemin olan Allah’ındır” olacak.

Onların orada duası, “Allahım! Sen, her türlü eksikliklerden uzaksın!” Birbirlerine esenlik dilemeleri de “Selâm” şeklindedir. Onların son duaları şudur: “Bütün övgüler âlemlerin rabbi Allah'adır.”

Orada duaları: «Allahım! Sen kutsalsın», orda alkışları onların selâmdır, son duaları da: «âlemlerin sahibi Allaha hamd olsun!» demektir

Onların oradaki duaları: “Allah'ım, seni anar ve seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz”, birbirlerine yönelik iyilik dilekleri ise, “Selâm” ve dualarının sonu da: “Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun” olacaktır.*

Orada mü’minler dâimâ "Allâh’a şükürler olsun" diyu hamd iderler. Du’âlarının nihâyetinde "Bütün ’âlemin rabbine hamd olsun" dirler.

Oradaki duaları: "Münezzehsin ey Allah'ım", dirlik temennileri: "Selam size" ve dualarının sonu da: "Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun"dur.*

Bunların oradaki duaları, “Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah’ım!”, aralarındaki esenlik dilekleri, “selâm”; dualarının sonu ise, “Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur” sözleridir.

Onların oradaki duası: «Allah’ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz!» (sözleridir). Orada birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri ise «selâm» dır. Onların dualarının sonu da şudur: Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Oradaki duaları: "Tanrımız, sen yücesin", oradaki selamlaşmaları: "Selam," ve dualarının sonu da: "Evrenlerin Rabbi ALLAH'a övgüler olsun," dur.

Onların oradaki duaları: "Allahım, sen yücelerden yücesin"; sağlık dilekleri "selâm", dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye şükretmek olacaktır.

Orada duaları «subhaneke allahumme» sağlıkları «selam», Dualarının sonu da hakikat «elhamdulillahi rabbilalemîn» dir

Onların, oradaki duası: “Ey Allah'ım! Seni tesbih¹ ederiz.” Onların temennileri, “Selam”dır.² Dualarının sonu ise: “Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.” dur.*

Bunların oradaki duaları «Yâ Allah, seni tesbîh ve tenzîh ederiz» (sözüdür). Orada (aralarında) ki tahıyyetleri (sağlık temennileri, iltifatları) selâmdır. Dualarının sonu da «Elhamdü lillâhi rabbil aalemîn = Hamd olsun kâinatın Rabbi olan Allaha» (demekdir).

Orada onların duâsı: سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ (Ey Rabbimiz olan yüce Allah! Sen bü tün noksan sıfatlardan münez zeh sin! de meleri)dir. Orada (birbirlerine) ta hıy ye (temennî ve hediye)le ri de “Selâm!”dır. Duâlarının sonu ise: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمي۪نَ
(Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur demeleri)dir.

O nimet bahçelerinde onların “Ey Allah’ım! Sen her şeyden yüce ve eksikliklerden uzaksın” demelerine karşılık, onların övgülerinin cevabı “Esenlik içinde kalındır.” Çağrılarının sonunda da “ Bütün övgüler, alemlerin Rabbi olan Allah’a dır” derler.

Onlar cennetlerde: "Allah’ımız! Seni ulularız" diye yalvarırlar. Onların orada sağlık dilemeleri "esenlik size" demekle olur. Onların son yalvarıları şu olur: "Övülmek bütün varlıkların çalbı olan Allah’a yaraşır."

Onların orada nidaları [²] «Allah/ım! Sen bütün noksanlardan tamamıyle münezzehsin» sözüdür, oradaki dirlik temennileri [³] de «— selâm»dır. Son duaları ise «— âlemlerin Rabbi olan Allah/a hamdolsun»dur.*

Oradaki duaları, “Münezzehsin ey Allah'ım!” , dirlik temennileri, “selam (esenlik)” ve son duaları ise, “Bütün övgüler âlemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür” olacaktır.

Onlar orada, “Sen ne yücesin Allah’ım!” diyerek Rab’lerine seslenecekler. Birbirlerini, “Selâm sizlere, selâm!” sözleriyle tebrik edip selâmlayacaklar ve duâlarının sonu, dâimâ“Hamd, âlemlerin Rabb’i Allah’a! Sonsuz şükürler olsun, bize bunca nimetleri bahşeden yüce Rabb’imize!” şeklinde olacak.

Onların oradaki duaları: “Allah’ım! Sen ne yücesin!”;
Sağlık temennileri: “Selâm!”;
Dualarının sonu: “Âlemler’in rabbi Allah’a Hamd olsun!” (demektir).

Onların oradaki duası şudur: “Ey Allah’ım! Sen yücesin!” Orada birbirlerine esenlik dilekleri ise ‘selam’dır. [*] Dualarının sonu da “[Hamd] (övgü), âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.” şeklindedir. [*]*

Onların da oradaki bütün duâları: “Ey Allah’ım! Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız”, birbirlerine iltifatları: “selâm”,¹ duâ-larının sonu da: “hamd² âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur” demeleridir.*

orada [o mutluluk makamında] onlar “Ey Allahım! sınırsız kudret ve izzetinle ne yücesin!” diye çığrışırlar; 15 ve onlara, “Size selâm olsun” diye karşılık verilir; 16 bunun üzerine onlar da son söz olarak: “Bütün övgüler, âlemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür!” derler.

Orada onların duaları: ‘Allah’ım sen ne muhteşemsin!’ olur, orada onların karşılanmaları mutluluk ifadesi olan “Selam”dır ve onların son nidaları ise: “Âlemlerin Rabbi Allah’a övgüler olsun dur. 39/73- 74- 75

Orada onların nidaları[1579] “Muhteşemsin ey Allah’ım!” olur; ve kendilerine “Selam olsun size!..” diye mukabele edilir orada. Nihayet onların son nidası yankılanır: “el-hamdu lillahi Rabbi’l-‘âlemîn!”[1580]*

Orada duaları: «Sübhanekeâllahümme, Ya ilâhi! Seni tesbih ve tehzih ederiz»dir. Orada sağlık temennilleri de: «Selâm = Selâmette olunuz» dur. Dualarının sonu da: «Elhamdülillâhi Rabbil - âlemîn = Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ'ya mahsustur!» demektir.

Onların orada duaları; “Sübhansın Allah'ım! Her türlü noksandan münezzeh ve yücesin! ”, birbirlerine iyi dilek ve temennileri ise hep “selam! ” dır. Duaları “El-hamdülillahi Rabbi'l-âlemin” “Hamd âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. ” diye sona erer. [33, 44; 56, 25 - 26; 36, 58; 13, 23-24; 18, 1; 6, 1]

Onların orada du'ası: "Allah'ım Sen her türlü eksiklikten uzaksın!", birbirlerine sağlık dilekleri: "Selam", du'alarının sonu da: "Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun!" sözleridir.

Bunların oradaki duaları : “Biz sana içten boyun eğeriz Allah’ım”; sağlık dilekleri de “Esenlik ve güvenlikle (selam)” sözleridir. Dualarının sonu da şöyle olur: “Her şeyi güzel yapan yalnız Allah’tır. O, tüm varlıkların Sahibidir.”

Orada duaları: "Allah'ım sen ne yücesin" dir. Sağlık temennileri “Selam”dır, dualarının sonu ise:”Alemlerin Rabbine hamd olsun” dur.

Orada onların duaları “Sen kusurdan ve ortaktan uzaksın Allahım” sözünden, karşılanmaları bir esenlik müjdesinden ibarettir. Dualarının sonu ise, “Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun” demektir.(5)*

Orada onların yakarışı, "Tespih ederiz seni ey Allahımız!" ve birbirlerine esenlik dilemeleri, "Selam!" şeklindedir. Ve onların son çağırışları şudur: Bütün övgüler âlemlerin Rabbi Allah'adır.

du'āsı anlaruñ anlaruñ içinde “arulıġıñ senüñ iy Tañrı!” daħı alķışları anuñ içinde selām virmekdür. daħı śoñı du'ālarınuñ “bayıķ ögmek Tañrı’nuñdur 'ālemler çalabı’sı.”

Du‘āları cennet içinde, münezzehsin yā Rabb, dimekdür. Daḫı biri birinetaḥiyyet eylemegi selāmdur. Daḫı āḫiri du‘ālarınuñ itmekdür şükr, olTañrıya ki ‘ālemler yaradıcısıdur.

Onların oradakı (mö’minlərin Cənnətdəki) duası: “Pərvərdigara! Sən paksan, müqəddəssən!”, orada salamlaşması: “Salam!” duası: “Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha!” sözləridir.

Their prayer therein will be: Glory be to Thee, O Allah! and their greeting therein will be : Peace. And the conclusion of their prayer will be : Praise be to Allah, Lord of the Worlds!

(This will be) their cry therein: "Glory to Thee, O Allah." And "Peace" will be their greeting therein! and the close of their prayer(1397) will be: "Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds!"*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.