28 Kasım 2023 - 15 Cemaziye'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fâtiha Suresi 5. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İyyâke na’budu ve-iyyâke nesta’în(u)

Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.

 (Bu nedenlerle Ey Rabbimiz!) Biz (bütün mü’minler) ancak ve yalnız Sana ibadet eder (Senin buyruklarını uygular ve Yüce rızanı ararız) ve (her konuda) sadece Senden yardım diler (ve Senin avn-ü inâyetine sığınırız).

Sadece sana kul köle olur, yardımı da sadece senden isteriz.

Allahım, yalnız seni ilâh tanıyor, candan müslümanlar olarak sana teslim oluyor, saygıyla sana kulluk ve ibadet ediyor, yalnız senin şeriatına bağlanıyor, sana boyun eğiyoruz. Gayretimizin, sabırla mücadeleye devamımızın başarıya ulaşması için sadece senden medet umuyor, bize arka çıkmanı istiyoruz.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 3/64; 6/1; 73/9.

(Ey Rabb'imiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.

Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz.

Ancak sana ibadet ederiz (senden başka ibadete lâyık yoktur) ve (hem ibadetlerimizde, hem de bütün ihtiyaçlarımızda) yalnız Senden yardım isteriz.

(İşte madem Sen böyle yücesin!) Ey Rabbimiz! Biz, yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden meded bekleriz!

Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.

Ancak sana taparız, yalnız senden yardım isteriz

(Ey Rabbimiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola irşâd it

Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz.

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.

(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

Ancak sana tapar, ancak senden yardım dileriz.

Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).

Sade sana ederiz kulluğu, ibadeti ve sade senden dileriz avni, inayeti yarab!

(Rabbimiz!) Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz.

Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız Sen'den yardım dileriz.

Yalınız sana ibâdet (kulluk) ederiz, yalınız senden yardım isteriz.

(Rabbimiz!) Ancak sana ibâdet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.(7)

(7)“ ‘Dîn’ kelimesinden maksad, ya cezâdır (karşılıktır); çünki o gün, hayır ve şerlere cezâ verilecek bir gündür veya hakāik-ı dîniyedir (dînî hakīka... Devamı..

(Rabbimiz!) Yalnızca sana kulluk eder, yalnızca senden yardım dileriz.

Allah’ım! Biz yalnız sana taparız. Yalnız senden yardım dileriz.

Kulluğu yalnız sana ederiz, yardımı da ancak senden dileriz.

(Allah’ım!) Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız Sen’den yardım dileriz.

Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz.

Sadece Sana kulluk ederiz; yalnızca Sana ibâdet eder, bütün emirlerine kayıtsız şartsız itaat ederiz. İyiyi-kötüyü, güzeli-çirkini, doğruyu-eğriyi belirlemede, kendimize yalnızca ilâhî ölçüleri rehber ediniriz. Senden başka hayatımıza yön verecek, kurallar koyacak otorite kabul etmeyiz. Senin buyruklarına aykırı hükümler veren hiçbir güce —kim olursa olsun— asla boyun eğmeyiz ve ancak Senden yardım dileriz.Her türlü iyiliğin, güzelliğin Senin elinde olduğunu bilir, Senin iznin ve onayın olmadıkça hiçbir dileğin gerçekleşmeyeceğine yürekten inanırız. Dertlerimize devâyı, hastalıklarımıza şifâyı, sıkıntılarımıza çareyi ancak Sende arar; gerekli tedbirleri almakla birlikte, Senden başka hiç kimseden, hiçbir varlıktan medet ummayız. Sadece Sana yalvarır, yalnızca Senin kudret ve merhametine sığınırız.

Sadece sana kulluk ediyoruz;
Sadece senden yardım istiyoruz.

Ya Rab! yalnız sana kulluk ediyor, yalnız senden yardım istiyoruz.

Onun için ancak Allah’ın yasalarına uyar, Allah’ın emirlerini yerine getiririz. Herhangi bir konuda, başımız sıkışırsa sadece Allah’tan yardım isteriz. Allah’ın insana en büyük yardımı, iyiliği ve kötülüğü insana öğretmesidir. Allah’ın bildirdiği iyilik yolunda kötülüklerden uzak yaşamak, Allah’ın yardımına mazhar olmaktır. Onun için Allah’tan dileriz ki; Rabbim bizi iyilikler üzerinde kıl. Kötülüklerden uzak tut. Aciz kaldığımızda bize yardım et.

(Rabbimiz)! Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

(Ey Allah’ım!) Biz (başkalarına değil) ancak¹⁰ Sana kulluk ve ibadet¹¹ eder, ancak Senden yardım dileriz.¹²

10 Yukarıdaki tercümeye “(başkasına değil) ancak” ifadesi, mef’ulün fiilden önce gelmesinin, kasr ve tahsis ifade etmesinden dolayı ilave edilmiştir.1... Devamı..

Yalnız Sana kulluk ederiz; ve yalnız Senden yardım dileriz.

Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. 2/138, 7/70, 39/68

(Rabbimiz!) Yalnız sana kulluk eder[⁶] ve yalnız senden yardım isteriz![⁷]

[6] VeyaVavın ta‘lîl vurgusuyla: “Yalnız sana kulluk ettiğimiz için yalnız senden yardım isteriz.” Kayıtsız şartsız itaat edilecek tek otorite Allah’t... Devamı..

Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz.

(Beyanı iki haber cümlesinden oluşan bir ayettir; bununla beraber andlaşma ve sözleşme manasını da ifade eder! Böylece Allah Teala ile kulları arasınd... Devamı..

Yalnız Sana kulluk eder; ve yalnız senden yardım dileriz.

Ya Rabbi! Yalnız Sana ibadet ederiz, ancak Sen'den yardım dileriz.

(Haydi öyleyse deyiniz): “Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız. ” [73, 9; 6, 1; 3, 64]

(Ya Rabbi) Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz!

Yalnız sana 'ibâdet ider ve yalnız senden yardım dileriz.

(Allahım) Kulluğu yalnız Sana yapar, yardımı yalnız Senden isteriz.

Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden yardım isteriz.(6)

(6) Allah’ın bütün âlemlerin Rabbi olduğu anlatıldıktan sonra “Sana kulluk ederiz, Senden yardım isteriz” sözünün çoğul kipiyle öğretilmesi, Kur’ân’ın... Devamı..

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

saña ŧaparuz daħı Tañrı senden arķa virmek isterüz.

Ancaḳ saña ibādet ideriz. senden ġayri ibādete lā[yıḳ] ve müstehaḳ yoḳdur. İbādetve sā’ir ḥuṣūṣātda senden ġayri ibādete lāyıḳ ve müsteḥaḳ yoḳdur.

Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik!

Thee (alone) we worship; Thee alone we ask for help.

Thee do we worship(21), and Thine aid we seek.

21 On realizing in our souls Allah's love and care, His grace and mercy, and His power and justice (as Ruler of the Day of Judgement), the immediate r... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.