19 Temmuz 2024 - 12 Muharrem 1446 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fâtiha Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Mâliki yevmi-ddîn(i)

din gününün sahibidir.

(O) Din gününün (ahirette kesin hesap, ceza ve ödülün karara bağlanacağı büyük mahkemenin) tek ve gerçek Maliki (Hâkimi ve mutlak sahibi olmaktadır).

Hesap gününün sahibi Allah'adır.

Herkesin, vahyedilen dinin, şeriatın, İslâmî sorumluluğun hesabını vereceği, yalnız ilâhî mevzuatın yürürlükte olduğu mukâfât ve ceza günün sahibi, hâkimi - sultanı Allah'a hamdolsun.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 24/25; 37/53; et-Tefsîru’l-Kebîr, 1/242-252 ; Lisânü’l-Arab.

Hesap gününün sahibidir.

2,3,4. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah'adır.

Ceza (âhiretteki hesap) gününün sâhibidir.

O, (her şeyin ceza ve mükâfatının görüneceği) din gününün sahibidir.

Din/ceza ve ödül gününün sahibidir.[4]

[4] Din ve mâlik kelimelerinin geniş açıklaması için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, I, 129-136; XVII, 195-196.

Ceza günü egemeni bulunan

(O) yargı (mükâfat ve ceza) gününün sahibidir. 

Bkz. 4/36, 9/31, 51/56

Sana ’ibâdet idiyoruz, senden istimdâd idiyoruz

Din Gününün sahibidir.

2,3,4. Hamd[4], Âlemlerin Rabbi[5], Rahmân[6], Rahîm[7], hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.

Ödül ve ceza gününün tek hâkimi.

Ceza gününün mâlikidir.

Yargı (Din) Gününün sahibi.

"Din Günü" nün tanımı için 82:15-19 ayetlerine bakınız.

O, din gününün maliki Allah'ın.

o din gününün maliki Allâhın.

(O,) hesap gününün sahibidir.

O, Hesap Günü'nün sahibidir.

2,3,4. Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü'nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.

Dîn(6) (hesab) gününün mâlikidir.

(6)Rahmân ve Rahîm, eşsiz rahmet ve merhamet sâhibi ma‘nâsında iki sıfat ismidir. Rahmân, bu dünyada mü’min veya kâfir, iyi veya kötü bütün mahlûkāta;... Devamı..

O, Din (herkesin hesaba çekileceği) gününün (büyük mahkeme gününün) tek sahibidir.

Hesap gününün[1] mutlak yegâne sahibi de O dur.

[1] Din sözcüğü: Arapça d.y.n. harflerinden oluşan üç harfli “دان” dane fiilin mastarı olup, borç almak borç vermek, borç ödemek anlamındadır Nisa su... Devamı..

Yargı gününün hakanıdır.

2, 4. (Hamd-ü senâ) o Allah/a mahsustur ki âlemlerin Rab/bidir [³], esirgeyendir, bağışlayandır, ceza gününün mâlikidir.

[3] Yaradanı, besleyeni, işlerini göreni, terbiye edeni, sahibi, mâlikidir.

Hesap [dîn] gününün sahibidir.

Hesap gününün sahibidir.

Din Gününün Mâlikidir. Gerçekleşeceğinde asla şüphe olmayan Yargı Günününhâkimidir. O Güntüm insanlar yapıp ettiklerinden hesaba çekilecek ve böylece, hiçbir iyilik mükâfâtsız, hiçbir kötülük cezasız kalmayacaktır. O Gün, size dünyada emânet olarak verilmiş olan gücünüz, irâdeniz ve tercih hakkınız elinizden alınacak ve ilâhî hükümranlık tüm dehşet ve ihtişâmıyla tecellî edecek. Sesler kesilecek, başlar öne eğilecek ve Mutlak Hâkim, en âdil hükmü verecek: İyiler cennete, kötüler cehenneme!
O hâlde, ey Rabb’imiz! Tüm içtenliğimizle Sana söz veriyoruz:

Din günü’nün mâliki/ meliki!

kıyamet gününün sahibine...

Allah din gününün sahibidir. Din günü nedir bilir misin? Din günü; insanların dünya hayatına dair hesapların görüldüğü gündür. O gün hiç kimseye zulmedilmez. Herkes özgür iradesiyle dünyada yaptıklarından sorumlu tutulur. İnsanlar baskı zulüm altında veya kandırılarak suç işlemişlerse sorumlu tutulmaz. Allah’ın adaletinde kişinin her yaptığını özgür iradesiyle yapması şarttır. İster iyi bir konuda, isterse kötü bir konuda olsun fark etmez. Yapılan eylemin altında özgür irade yoksa kişi suçsuzdur. Allah’ın hesabı şaşmaz bir adaletle gerçekleşir. Bu da insana güven verir. Dünyadaki mahkemeler gibi rüşvet, iltimas, yanlış hüküm olmaz. Her şey gereğince değerlendirilip dosdoğru hüküm verilir. Hesap günü herkes dünyada Allah’a, Resulüne, Kitabına inanmak ve Allah’ın yasalarına göre yaşayıp yaşamamaktan dolayı hesaba çekilecektir.

2,3,4. [Hamd] [*] (övgü); [Rahmân], [Rahîm], hesap gününün sahibi, âlemlerin de Rabbi [*] olan Allah içindir.

“Övgü” anlamına gelmekte olan [hamd], Yüce Allah’ın kulları üzerindeki hakkıdır. Gerçek [hamd] sadece O’na layıktır. Ayette [ahmedü] “hamd ederim” den... Devamı..

2,3,4. Hamd,⁵ bütün âlemlerin⁶ Rabbi,⁷ Rahmân, Rahîm, din gününün⁸ tek sahibi⁹ Allah’a mahsustur.

5 Hamd: Bir ihsan veya bir iyiliğin sahibine karşı yapılan ve can ü gönülden hürmet ifade eden en güzel bir şekilde anmadır. Bu anmanın içerisinde kıs... Devamı..

Hesap Günü’nün Hâkimi.

Hesap gününün tek hâkimi. 21/47, 34/26, 95/8

O, Hesap Günü’nün hâkimidir.[⁵]

[5] Lafzen: “Din Günü’nün...” Kur’an’a göre Din Günü: “hiçbir insanın bir başka insana asla fayda sağlayamayacağı bir gündür” (82:19). Bu âyet, devamı... Devamı..

Din gününün Sultanıdır

(Kuşkusuz herşey gibi dünyanın da bir sonu vardır.. gün gelecek dünyanın nizamı değişecek, kıyamet kopup alem başka bir alem olacak; herşey yok oldukt... Devamı..

Din (cezâ ve mükâfât) gününün sahibidir.

2,3,4. Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olup, ceza gününün mâliki olan Allah Teâlâ'ya mahsustur.

Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir. [24, 25; 37, 53]

Din (ceza ve mükafat) gününün sahibidir.

Dîn gününün (kıyâmetin) sâhibi ve mâlikidir.

Yapılan her şeyin karşılığını bulacağı[1] günün tek yetki sahibidir[2].

[1] Din, “âdet, durum; ceza, karşılık görme ve itaat” anlamlarına gelir (es-Sıhâh). Bunlardan “boyun eğme” ve “karşılık görme” anlamları öne çıkar. Di... Devamı..

2,3,4. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi Allah'a mahsustur.

Din Gününün(5) Sahibidir.

(5) “Din” herşeyin karşılığını vermek, iyiliği ödüllendirip kötülüğü cezalandırmak anlamını içerir. Diğer yandan, o gün, dinin haber verdiği bütün hak... Devamı..

Din gününün Mâlik'i/ sultanıdır O...

yanud güni issi ya'nį ķıyāmet güni.

ḥākim‐i yevm‐i cezā ve ‘ādil‐i maḥkeme‐i Kübrā ki ol günde ḳullarına ḥaḳ üzereḥükm idici, cezā ve mükāfāt viricidir.

Haqq-Hesab (qiyamət) gününün sahibinə!

Owner of the Day of Judgment,

Master of the Day of Judgment.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.