28 Kasım 2023 - 15 Cemaziye'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fâtiha Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Errahmâni-rrahîm(i)

Rahmandır, rahimdir,

(Ki) O (dünyada her şeye ve herkese acıyıp kollayan) RAHMAN’dır, (ahirette ise mü’min ve müstakim kullarını bağışlayıp sonsuz rahmetine kavuşturacak) RAHİM (olan Allah’tır).

Dünyada herkesi, ahirette sadece mü'minleri Rahmetine alan,

Sınırsız Rahmeti ve engin merhameti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, merhametine, lütfuna, ihsanına, hayırlara mazhar eden, Rahmân ve rahîm olan Allah'a hamdolsun.

“Sultan” kelimesi İmam Âsım, el-Kisâî, Yâ-kup ve Halef’in dışındaki kıraat imamlarının okuduğu veche göre verilen mânâdır.

(O Allah) Rahman ve Rahim'dir.

2,3,4. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah'adır.

(Öyle Allah ki) dünyada bütün mahlûkata, ahirette ise, yalnız müminlere merhamet edendir;

O (her şeyi) yasalar çeçevesinde rahmetiyle yaratan ve besleyendir. Ve yine rahmetiyle (her şeyi) olağanüstü olarak mükemmelliğe (ahirete) götürendir.

O, rahmet ve merhametin kaynağıdır.[3]

[3] Rahmet kelimesinin geniş açıklaması için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, I, 119-129.

Esirgeyen, yarlıgayan

(O) Rahman'dır (ezelde bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet irade buyuran, sevdiğini, sevmediğini ayırt etmeksizin bütün varlıklara merhameti olandır). Rahîm'dir (verdiği farklı nimetlerle yarattığı varlıkları değişik şekillerde besleyen ve bu besleme işini devam ettirendir).

Allâh din gününün [1] mâlikidir.

[1] (Ya’ni kıyâmet gününün)

O Rahman ve Rahim'dir,

2,3,4. Hamd[4], Âlemlerin Rabbi[5], Rahmân[6], Rahîm[7], hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.

O, rahmândır ve rahîmdir.

Rahman, Rahim (Merhametli),

(O, bütün yarattıklarına merhamet eden) rahmân ve (âhirette sadece müslümanlara merhamet edecek olan) rahîmdir.

O'nun Rahmeti Bol ve Kesintisizdir.

2,3,4. Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü'nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.

(O,) Rahmândır, Rahîmdir.(5)

(5)“Ezelden ebede kadar, her kimden her kime karşı gelen ve gelecek medh ü senâ (övgü) O’na âiddir. Çünki sebeb-i medih (övgü sebebi) olan ni‘met ve i... Devamı..

(O kullarına) Acıyan, koruyan, gözeten ve ihtiyaçlarını karşılayandır.

Acıyıcıdır, esirgeyicidir.

2, 4. (Hamd-ü senâ) o Allah/a mahsustur ki âlemlerin Rab/bidir [³], esirgeyendir, bağışlayandır, ceza gününün mâlikidir.

[3] Yaradanı, besleyeni, işlerini göreni, terbiye edeni, sahibi, mâlikidir.

O, Rahmân’dır⁴, Rahîm’dir⁵.

4 Rahmân: Esirgeyen, Seven, merhamet eden 5 Rahîm: Çok seven, çok bağışlayan, merhamet sahibi, müşfik

Rahman'dır, Rahim'dir.

(Allah-u Teâlâ’nın rahmân ve rahîm sıfatlarının her ikisi de “rahmet” mastarından türemiş olmakla birlikte, farklı anlamlar ifade etmektedir. Rahman d... Devamı..

O, Rahmândır; çok şefkatli, çok merhametlidir. Sizi sizden çok sever, size sizden daha yakındır. O’nun sonsuz rahmet ve şefkati, bu dünyada mümin-kâfir ayrımı yapmaksızın tüm varlıkları kuşatmıştır. O, Rahîmdir. Rahmetini tamamlamak üzere bu Kitabı göndermiş ve onun ışığında yürüyen bahtiyârlara, âhiret hayatında sonsuz mutluluk ve kurtuluş müjdesini vermiştir.
Fakat O, çok şefkatli, çok merhametli olmakla birlikte, hikmetli ve adâletlidir de:

Rahîm Rahmân,

her şeye sevgi ile hakim olana,

O Rahmandır! Yarattığı her varlık O’nun yasaları tarafından kuşatılmıştır. İnsanlar zanneder ki biz Allah’ın yasasına tabi değiliz. Hayır! Her insan ister inansın, ister inanmasın Allah’ın yasasına tabidir. Onlara inanıp inanmama yetkisi veren Allah’tır. Onlar Allah’ın yaratılış yasaları gereği inanır veya inanmazlar. İnanç konusunda herkes kendi seçiminden sorumludur. Allah Rahimdir! Yarattığı her varlığı eşit tutar. Hiç kimseye haksızlık yapmaz. Kim Allah’ın yarattıklarına karşı haksızlık yaparsa onu ya dünyada ya da dünya sonundaki ahiret hayatında cezalandırır. Hiçbir insan diğer insana baskı yapamaz. Hiçbir insan ister gönüllü ister gönülsüz insanları çıkarlarına kullanamaz. Allah’ın yasalarında temel kural insanları çıkarlara kullanmak yasaktır. İnsanları çıkarlarına kullananlar zalimdir. Allah zalimlere kaşı daima zulme uğrayanları korur. Hiçbir zaman sadece inananları korurum, inanmayanları korumam demez. Kimin hakkı yenmişse Allah hakkı yenilenin yanındadır. İster bir mümin inanmayana zulmetsin, ister bir inanmayan mümine zulmetsin. Allah daima zulme uğrayanın yanındadır.

2,3,4. [Hamd] [*] (övgü); [Rahmân], [Rahîm], hesap gününün sahibi, âlemlerin de Rabbi [*] olan Allah içindir.

“Övgü” anlamına gelmekte olan [hamd], Yüce Allah’ın kulları üzerindeki hakkıdır. Gerçek [hamd] sadece O’na layıktır. Ayette [ahmedü] “hamd ederim” den... Devamı..

2,3,4. Hamd,⁵ bütün âlemlerin⁶ Rabbi,⁷ Rahmân, Rahîm, din gününün⁸ tek sahibi⁹ Allah’a mahsustur.

5 Hamd: Bir ihsan veya bir iyiliğin sahibine karşı yapılan ve can ü gönülden hürmet ifade eden en güzel bir şekilde anmadır. Bu anmanın içerisinde kıs... Devamı..

Rahmân, Rahîm,

O Rahmeti sonsuz, merhameti sınırsızdır. 7/156, 16/53, 41/2

O özünde rahmet sahibi, işinde rahmet sahibidir.[⁴]

[4] Veya: “Rahmetin sonsuz kaynağı olarak tüm varlığa rahmet eden, iman edenlere kat kat rahmet eden” (Krş: 67:19; 33:43); ya da “Sonsuz rahmetiyle he... Devamı..

Hem Rahman'dır; hem Rahimdir

("Rahmin", "Rahîm" bu beyanların ikisi de rahmet kökünden gelmekle beraber, aralarında çok önemli fark vardır şöyle ki: yüce Allah'ın Rahmân oluşu eze... Devamı..

(O) Rahmân’dır, Rahim’dir.

2,3,4. Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olup, ceza gününün mâliki olan Allah Teâlâ'ya mahsustur.

O rahmândır, rahîmdir.

Son âyet doğru yolun somut, gerçekleşmiş şeklini gösterir, mümini geniş düz caddede ilerleyen peygamberlerin nuranî kafilesinin peşine yerleştirir. Ör... Devamı..

(O) Rahman'dır, Rahim'dir.

Rahmân ve Rahîm: (rahime) fi\linden yapılmış, mübâlağa bildiren iki isim sıfattır. Rahmet kalbdeki acıma duygusudur. Bu duygu sâhibini Lûtuf ve iyiliğ... Devamı..

Bütün yaradılmışlara dünyâ ve âhiretde acıyub iylik idici.

İyiliği sonsuz, ikramı boldur.

2,3,4. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi Allah'a mahsustur.

O Rahmân'dır, Rahîmdir.

Rahman'dır, Rahîm'dir O.

gey raḥmet ķılıcı raḥmet ķılıcı.

Fenādan ṣoñra āḫiretde vücūd virici ve merḥameten mü’minlere raḥmet baḫş idici,

(Bu dünyada hamıya) mərhəmətli, (axirətdə isə ancaq mö’minlərə) rəhmli olana,

The Beneficent, the Merciful.

Most Gracious, Most Merciful;


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.