Cemal Külünkoğlu Meali  12. Ayet Açıklaması


“Dokuz mesajla Firavun ve onun toplumuna git” ifadesinden Hz. Musa’nın dokuz mucizesi kastedilmektedir. Bu emir, tebliğin genelini yani peygamberlik süresi boyunca Firavun ve kavmine karşı ortaya konacak mucizeleri kapsamaktadır. Yoksa bir anda dokuz mucize gösterecek anlamında anlaşılmamalı. Hz. Musa’ya verilen dokuz mesaj (mucize): Asanın yılana dönüşmesi, elini koynuna sokarak ışık vermesi, denizin yarılarak yol olması, asanın kayadan on iki pınar fışkırtması, Tur Dağının gölgelik yapması, gökten kudret helvası ve bıldırcın sunulması, dilindeki kekemeliğin giderilmesi, çekirge, ekin böceği, kurbağa ve kan yağması, ürünlerde aşırı derecede noksanlığın başlaması.