26 Ocak 2020 - 30 Cemaziye'l-Evvel 1441 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
151 ( و ع د ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 51
وٰعَدْنَا
sözleşmiştik
We appointed
Fiil + Zamir
Bakara / 235
تُوَاعِدُوهُنَّ
sakın onlarla sözleşmeyin
promise them (widows)
Fiil + Zamir + Zamir
Bakara / 268
يَعِدُكُمُ
size vaad eder
promises you
Fiil + Zamir
Bakara / 268
يَعِدُكُمْ
size va\adediyor
promises you
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 9
الْم۪يعَادَ۟
sözünden
the Promise
İsim
Âl-i İmrân / 152
وَعْدَهُٓ
(yardım) va\dini
His promise
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 194
وَعَدْتَنَا
va\dettiğin
You promised us
Fiil + Zamir + Zamir
Âl-i İmrân / 194
الْم۪يعَادَ
verdiğin sözden
the promise
İsim
Nisâ / 95
وَعَدَ
va\detmiştir
promised
Fiil
Nisâ / 120
يَعِدُهُمْ
(Şeytan) onlara söz verir
He promises them
Fiil + Zamir
Nisâ / 120
يَعِدُهُمُ
sözü
promises them
Fiil + Zamir
Nisâ / 122
وَعْدَ
bu va\didir
A Promise
İsim
Mâide / 9
وَعَدَ
va\detmiştir
Has promised
Fiil
En’âm / 134
تُوعَدُونَ
size söylenen uyarı
you are promised
Fiil + Zamir
A’râf / 44
وَعَدَنَا
bize va\dettiğini
(had) promised us
Fiil + Zamir
A’râf / 44
وَعَدَ
size va\dettiğini
(was) promised
Fiil
A’râf / 70
تَعِدُنَٓا
bizi tehdidettiğin
you promise us
Fiil + Zamir
A’râf / 77
تَعِدُنَٓا
bizi tehdidettiğin
you promise us
Fiil + Zamir
A’râf / 86
تُوعِدُونَ
tehdit ederek
threatening
Fiil + Zamir
A’râf / 142
وَوٰعَدْنَا
ve sözleştik
And We appointed
Bağlaç + Fiil + Zamir
Enfâl / 7
يَعِدُكُمُ
size va\dediyordu
promised you
Fiil + Zamir
Enfâl / 42
تَوَاعَدْتُمْ
sözleşmiş olsaydınız dahi
you (had) made an appointment
Fiil + Zamir
Enfâl / 42
الْم۪يعَادِۙ
sözleştiğiniz vakitte
the appointment
İsim
Tevbe / 68
وَعَدَ
va\detmiştir
Allah has promised
Fiil
Tevbe / 72
وَعَدَ
va\detmiştir
(Has been) promised
Fiil
Tevbe / 77
وَعَدُوهُ
verdikleri sözden
they had promised Him
Fiil + Zamir + Zamir
Tevbe / 111
وَعْدًا
bir sözdür
A promise
İsim
Tevbe / 114
مَوْعِدَةٍ
bir söz-
(of) a promise
İsim
Tevbe / 114
وَعَدَهَٓا
verdiği
he had promised it
Fiil + Zamir
Yûnus / 4
وَعْدَ
vaadi
Promise
İsim
Yûnus / 46
نَعِدُهُمْ
onlara vaadettiklerimizin
We promised them
Fiil + Zamir
Yûnus / 48
الْوَعْدُ
vaad edilen
the promise (be fulfilled)
İsim
Yûnus / 55
وَعْدَ
vaadettiği
(the) Promise of Allah
İsim
Hûd / 17
مَوْعِدُهُۚ
kendisine vaadedilen
(will be) his promised (meeting) place
İsim + Zamir
Hûd / 32
تَعِدُنَٓا
bize vaadettiğin
you threaten us (with)
Fiil + Zamir
Hûd / 45
وَعْدَكَ
senin vaadin
Your promise
İsim + Zamir
Hûd / 65
وَعْدٌ
bir vaaddir
(is) a promise
İsim
Hûd / 81
مَوْعِدَهُمُ
onlara vaadedilen vakit
their appointed time
İsim + Zamir
Ra’d / 31
وَعْدُ
va\di
(the) promise
İsim
Ra’d / 31
الْم۪يعَادَ۟
sözünden
(in) the Promise
İsim
Ra’d / 35
وُعِدَ
va\dedilen
(is) promised
Fiil
Ra’d / 40
نَعِدُهُمْ
onları uyardığımızın
We have promised them
Fiil + Zamir
İbrahim / 14
وَع۪يدِ
tehdidimden
My Threat
İsim + Zamir
İbrahim / 22
وَعَدَكُمْ
size va\detti
promised you
Fiil + Zamir
İbrahim / 22
وَعْدَ
va\di
a promise
İsim
İbrahim / 22
وَوَعَدْتُكُمْ
ve ben de size va\dettim
And I promised you
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
İbrahim / 47
وَعْدِه۪
verdiği sözden
(to) keep His Promise
İsim + Zamir
Hicr / 43
لَمَوْعِدُهُمْ
onların buluşma yeridir
(is) surely the promised place for them
Lâm-ı Te'kid + İsim + Zamir
Nahl / 38
وَعْدًا
verdiği sözdür
(it is) a promise
İsim
İsrâ / 5
وَعْدُ
zamanı
(the) promise
İsim
İsrâ / 5
وَعْدًا
bir va\d
a promise
İsim
İsrâ / 7
وَعْدُ
zamanı
promise
İsim
İsrâ / 64
وَعِدْهُمْۜ
ve onlara va\dler yap
and promise them
Bağlaç + Fiil + Zamir
İsrâ / 64
يَعِدُهُمُ
onlara va\detmez
promises them
Fiil + Zamir
İsrâ / 104
وَعْدُ
zamanı
(the) promise
İsim
İsrâ / 108
وَعْدُ
va\di (sözü)
(the) promise
İsim
Kehf / 21
وَعْدَ
va\dinin
(the) Promise
İsim
Kehf / 48
مَوْعِدًا
bir vade
an appointment
İsim
Kehf / 58
مَوْعِدٌ
va\dedilen bir zaman
(is) an appointment
İsim
Kehf / 59
مَوْعِدًا۟
bir süre
an appointed time
İsim
Kehf / 98
وَعْدُ
va\di
(the) Promise
İsim
Kehf / 98
وَعْدُ
va\di
(the) Promise
İsim
Meryem / 54
الْوَعْدِ
sözünde
(to his) promise
İsim
Meryem / 61
وَعَدَ
va\dettiği
promised
Fiil
Meryem / 61
وَعْدُهُ
va\di
His promise
İsim + Zamir
Meryem / 75
يُوعَدُونَ
va\dedildikleri
they were promised
Fiil + Zamir
Tâ-Hâ / 58
مَوْعِدًا
buluşma zamanı
an appointment
İsim
Tâ-Hâ / 59
مَوْعِدُكُمْ
buluşma zamanınız
Your appointment
İsim + Zamir
Tâ-Hâ / 80
وَوٰعَدْنَاكُمْ
ve size va\dettik
and We made a covenant with you
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Tâ-Hâ / 86
يَعِدْكُمْ
size va\detmemiş miydi?
promise you
Fiil + Zamir
Tâ-Hâ / 86
وَعْدًا
bir va\adle
a promise
İsim
Tâ-Hâ / 86
مَوْعِد۪ي
bana verdiğiniz sözden
(the) promise to me
İsim + Zamir
Tâ-Hâ / 87
مَوْعِدَكَ
senin sözünden
promise to you
İsim + Zamir
Tâ-Hâ / 97
مَوْعِدًا
va\dedilenden (cezadan)
(is) an appointment
İsim
Tâ-Hâ / 113
الْوَع۪يدِ
tehditleri
the warnings
İsim
Enbiyâ / 9
الْوَعْدَ
verdiğimiz sözü
the promise
İsim
Enbiyâ / 38
الْوَعْدُ
tehdid(ettiğiniz azab)
promise
İsim
Enbiyâ / 97
الْوَعْدُ
va\d
the promise
İsim
Enbiyâ / 103
تُوعَدُونَ
va\dedilen
promised
Fiil + Zamir
Enbiyâ / 104
وَعْدًا
sözdür
a promise
İsim
Enbiyâ / 109
تُوعَدُونَ
tehdid edildiğiniz
you are promised
Fiil + Zamir
Hac / 47
وَعْدَهُۜ
sözünden
(in) His Promise
İsim + Zamir
Hac / 72
وَعَدَهَا
ve onu va\detmiştir
Allah (has) promised it
Fiil + Zamir
Mü’minûn / 35
اَيَعِدُكُمْ
O size va\dediyor mu?
Does he promise you
Soru Eki + Fiil + Zamir
Mü’minûn / 36
تُوعَدُونَۖ
size va\dedilen
you are promised
Fiil + Zamir
Mü’minûn / 83
وُعِدْنَا
yapıldı
we have been promised
Fiil + Zamir
Mü’minûn / 93
يُوعَدُونَۙ
onların tehdid edildikleri
they are promised
Fiil + Zamir
Mü’minûn / 95
نَعِدُهُمْ
onları tehdid ettiğimiz
We have promised them
Fiil + Zamir
Nûr / 55
وَعَدَ
va\detmiştir
Allah (has) promised
Fiil
Furkân / 15
وُعِدَ
va\dedilen
is promised
Fiil
Furkân / 16
وَعْدًا
bir va\didir
a promise
İsim
Şu’arâ / 206
يُوعَدُونَۙ
tehdid ediliyor
promised
Fiil + Zamir
Neml / 68
وُعِدْنَا
vadedildi (yapıldı)
we have been promised
Fiil + Zamir
Neml / 71
الْوَعْدُ
tehdid(ettiğiniz azab)
promise (be fulfilled)
İsim
Kasas / 13
وَعْدَ
va\di
the Promise of Allah
İsim
Kasas / 61
وَعَدْنَاهُ
kendisine vadettiğimiz
We have promised him
Fiil + Zamir + Zamir
Kasas / 61
وَعْدًا
bir söz
a promise
İsim
Rûm / 6
وَعْدَ
va\didir
(It is the) Promise
İsim
Rûm / 6
وَعْدَهُ
va\dinden
(in) His promise
İsim + Zamir
Rûm / 60
وَعْدَ
va\di
(the) Promise
İsim
Lokman / 9
وَعْدَ
va\didir
(The) Promise of Allah
İsim
Lokman / 33
وَعْدَ
va\di
(the) Promise
İsim
Ahzâb / 12
وَعَدَنَا
bize vaadde bulunmadı
Allah promised us
Fiil + Zamir
Ahzâb / 22
وَعَدَنَا
bize va\dettiğidir
Allah promised us
Fiil + Zamir
Sebe’ / 29
الْوَعْدُ
tehdid(ettiğiniz azap)
promise
İsim
Sebe’ / 30
م۪يعَادُ
belirtilmiş
(is the) appointment
İsim
Fâtır / 5
وَعْدَ
va\di
(the) promise
İsim
Fâtır / 40
يَعِدُ
va\detmiyorlar
promise
Fiil
Yâsîn / 48
الْوَعْدُ
tehdid (ettiğiniz azab)
promise
İsim
Yâsîn / 52
وَعَدَ
va\dettiği
(had) promised
Fiil
Yâsîn / 63
تُوعَدُونَ
va\dedilen
promised
Fiil + Zamir
Sâd / 53
تُوعَدُونَ
size söz verilen
you are promised
Fiil + Zamir
Zümer / 20
وَعْدَ
(bu) va\didir
(The) Promise
İsim
Zümer / 20
الْم۪يعَادَ
va\dinden
(in His) promise
İsim
Zümer / 74
وَعْدَهُ
verdiği sözünü
His promise
İsim + Zamir
Mü’min / 8
وَعَدْتَهُمْ
onlara söz verdiğin
You have promised them
Fiil + Zamir + Zamir
Mü’min / 28
يَعِدُكُمْۜ
size va\dettiklerinin
he threatens you
Fiil + Zamir
Mü’min / 55
وَعْدَ
va\di
(the) Promise of Allah
İsim
Mü’min / 77
وَعْدَ
va\di (sözü)
(the) Promise
İsim
Mü’min / 77
نَعِدُهُمْ
onları tehdid ettiğimiz
We have promised them
Fiil + Zamir
Fussilet / 30
تُوعَدُونَ
size söz verilen
promised
Fiil + Zamir
Zuhruf / 42
وَعَدْنَاهُمْ
onları uyardığımız
We have promised them
Fiil + Zamir + Zamir
Zuhruf / 83
يُوعَدُونَ
kendilerine vadedilen
they are promised
Fiil + Zamir
Câsiye / 32
وَعْدَ
va\di
(the) Promise
İsim
Ahkâf / 16
وَعْدَ
sözdür
A promise
İsim
Ahkâf / 16
يُوعَدُونَ
kendilerine va\d
promised
Fiil + Zamir
Ahkâf / 17
اَتَعِدَانِن۪ٓي
siz bana va\d mı ediyorsunuz?
Do you promise me
Soru Eki + Fiil + Zamir + Zamir
Ahkâf / 17
وَعْدَ
sözü
(the) Promise
İsim
Ahkâf / 22
تَعِدُنَٓا
bizi tehdidettiğin
you threaten us
Fiil + Zamir
Ahkâf / 35
يُوعَدُونَۙ
tehdit edildikleri
they were promised
Fiil + Zamir
Muhammed / 15
وُعِدَ
söz verilen
is promised
Fiil
Fetih / 20
وَعَدَكُمُ
size va\detti
Allah has promised you
Fiil + Zamir
Fetih / 29
وَعَدَ
va\detmiştir
Allah has promised
Fiil
Kâf / 14
وَع۪يدِ
tehdidimi
My Threat
İsim
Kâf / 20
الْوَع۪يدِ
kendisine karşı uyarılan
(of) the Warning
İsim
Kâf / 28
بِالْوَع۪يدِ
uyarı
the Warning
Harf-i Cer + İsim
Kâf / 32
تُوعَدُونَ
size va\dedilen
you were promised
Fiil + Zamir
Kâf / 45
وَع۪يدِ
tehdidimden
My threat
İsim + Zamir
Zâriyât / 5
تُوعَدُونَ
size va\dedilen
you are promised
Fiil + Zamir
Zâriyât / 22
تُوعَدُونَ
uyarıldığınız
you are promised
Fiil + Zamir
Zâriyât / 60
يُوعَدُونَ
uyarıldıkları
they are promised
Fiil + Zamir
Kamer / 46
مَوْعِدُهُمْ
buluşma zamanları
(is) their promised time
İsim + Zamir
Hadîd / 10
وَعَدَ
va\detmiştir
Allah has promised
Fiil
Mülk / 25
الْوَعْدُ
tehdid(ettiğiniz azab)
promise
İsim
Me’âric / 42
يُوعَدُونَۙ
kendilerine va\dedilen
they are promised
Fiil + Zamir
Me’âric / 44
يُوعَدُونَ
onlara va\dedilmiş
promised
Fiil + Zamir
Cin / 24
يُوعَدُونَ
kendilerine va\dedilen
they are promised
Fiil + Zamir
Cin / 25
تُوعَدُونَ
size söylenen
you are promised
Fiil + Zamir
Müzzemmil / 18
وَعْدُهُ
O\nun va\di
His Promise
İsim + Zamir
Mürselât / 7
تُوعَدُونَ
size va\dedilen
you are promised
Fiil + Zamir
Bürûc / 2
الْمَوْعُودِۙ
va\dedilen
Promised
SıfatDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.