21 Ocak 2020 - 25 Cemaziye'l-Evvel 1441 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
59 ( ر د د ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 85
يُرَدُّونَ
onlar itilirler
they will be sent back
Fiil + Zamir
Bakara / 109
يَرُدُّونَكُمْ
sizi döndürmek
they could turn you back
Fiil + Zamir + Zamir
Bakara / 217
يَرُدُّوكُمْ
sizi döndürünceye
they turn you away
Fiil + Zamir + Zamir
Bakara / 217
يَرْتَدِدْ
döner
turns away
Fiil
Bakara / 228
بِرَدِّهِنَّ
onları geri almağa
to take them back
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 100
يَرُدُّوكُمْ
sizi döndürürler
they will turn you back
Fiil + Zamir + Zamir
Âl-i İmrân / 149
يَرُدُّوكُمْ
sizi çevirirler
they will turn you back
Fiil + Zamir + Zamir
Nisâ / 47
فَنَرُدَّهَا
döndürmemizden
and turn them
Sebep Eki + Fiil + Zamir
Nisâ / 59
فَرُدُّوهُ
onu götürün
refer it
Sonuç Edatı + Fiil + Zamir + Zamir
Nisâ / 83
رَدُّوهُ
onu götürselerdi
they (had) referred it
Fiil + Zamir + Zamir
Nisâ / 86
رُدُّوهَاۜ
aynen iade edin
return it
Fiil + Zamir + Zamir
Nisâ / 91
رُدُّٓوا
götürülseler
they are returned
Fiil + Zamir
Mâide / 21
تَرْتَدُّوا
dönmeyin
turn
Fiil + Zamir
Mâide / 54
يَرْتَدَّ
dönerse
turns back
Fiil
Mâide / 108
تُرَدَّ
reddedilmesinden
will be refuted
Fiil
En’âm / 27
نُرَدُّ
geri döndürülseydik
were sent back
Fiil
En’âm / 28
رُدُّوا
geri gönderilselerdi
they were sent back
Fiil + Zamir
En’âm / 62
رُدُّٓوا
döndürülürler
they are returned
Fiil + Zamir
En’âm / 71
وَنُرَدُّ
ve döndürülüp
and we turn back
Bağlaç + Fiil
En’âm / 147
يُرَدُّ
geri çevrilmez
will be turned back
Fiil
A’râf / 53
نُرَدُّ
tekrar geri döndürülür müyüz ki
we are sent back
Fiil
Tevbe / 45
يَتَرَدَّدُونَ
bocalayıp duranlar
they waver
Fiil + Zamir
Tevbe / 94
تُرَدُّونَ
döndürüleceksiniz
you will be brought back
Fiil + Zamir
Tevbe / 101
يُرَدُّونَ
onlar itileceklerdir
they will be returned
Fiil + Zamir
Tevbe / 105
وَسَتُرَدُّونَ
sonra döndürüleceksiniz
And you will be brought back
Bağlaç + Gelecek Zaman Eki + Fiil + Zamir
Yûnus / 30
وَرُدُّٓوا
ve döndürülmüşlerdir
and they will be returned
Bağlaç + Fiil + Zamir
Yûnus / 107
رَٓادَّ
geri çevirecek
repeller
İsim
Hûd / 76
مَرْدُودٍ
geri çevrilmeyecek
(be) repelled
İsim
Yûsuf / 65
رُدَّتْ
geri verilmiş
returned
Fiil
Yûsuf / 65
رُدَّتْ
geri verilmiş
returned
Fiil
Yûsuf / 96
فَارْتَدَّ
derhal
then returned (his) sight
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Yûsuf / 110
يُرَدُّ
geri çevrilmez
(can) be repelled
Fiil
Ra’d / 11
مَرَدَّ
geri çevirecek
turning away
İsim
İbrahim / 9
فَرَدُّٓوا
fakat koydular
but they returned
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
İbrahim / 43
يَرْتَدُّ
dönmez
returning
Fiil
Nahl / 70
يُرَدُّ
itilir
is sent back
Fiil
Nahl / 71
بِرَٓادّ۪ي
verip de
would hand over
Harf-i Cer + İsim
İsrâ / 6
رَدَدْنَا
verdik
We gave back
Fiil + Zamir
Kehf / 36
رُدِدْتُ
döndürülsem bile
I am brought back
Fiil + Zamir
Kehf / 64
فَارْتَدَّا
geriye döndüler
So they returned
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Kehf / 87
يُرَدُّ
döndürülecektir
he will be returned
Fiil
Meryem / 76
مَرَدًّا
varılacak yer bakımından
(for) return
İsim
Enbiyâ / 40
رَدَّهَا
onu reddetmeye
to repel it
İsim + Zamir
Hac / 5
يُرَدُّ
itilir
is returned
Fiil
Neml / 40
يَرْتَدَّ
sen kırpmadan
returns
Fiil
Kasas / 7
رَٓادُّوهُ
onu tekrar geri vereceğiz
(will) restore him
İsim + Zamir
Kasas / 13
فَرَدَدْنَاهُ
böylece onu geri verdik
So We restored him
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir + Zamir
Kasas / 85
لَرَٓادُّكَ
elbette seni döndürecektir
(will) surely take you back
Lâm-ı Te'kid + İsim + Zamir
Rûm / 43
مَرَدَّ
geri çevirilmeyen
(can be) averted
İsim
Ahzâb / 25
وَرَدَّ
geri çevirdi
And Allah turned back
Bağlaç + Fiil
Sâd / 33
رُدُّوهَا
getirin onları
Return them
Fiil + Zamir + Zamir
Mü’min / 43
مَرَدَّنَٓا
bizim dönüşümüz
our return
İsim + Zamir
Fussilet / 47
يُرَدُّ
döndürülür
is referred
Fiil
Şûrâ / 44
مَرَدٍّ
geri dönecek
return
İsim
Şûrâ / 47
مَرَدَّ
geri çevrilmesi
averting
İsim
Muhammed / 25
ارْتَدُّوا
dönen(lere)
return
Fiil + Zamir
Cum’a / 8
تُرَدُّونَ
döndürüleceksiniz
you will be sent back
Fiil + Zamir
Nâzi’ât / 10
لَمَرْدُودُونَ
döndürülecek (miyiz?)
indeed be returned
Lâm-ı Te'kid + İsim
Tîn / 5
رَدَدْنَاهُ
onu çevirdik
We returned him
Fiil + Zamir + ZamirDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.