2 Nisan 2020 - 9 Şaban 1441 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İnfitâr Suresi 7. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Arapça metinde istediğiniz kelimeyi çift tıklayarak o kelimenin Kur'an'da başka nerelerde geçtiğini görebilirsiniz. Bu tarz arama, kelimelerin "harekeleri" dikkate alınarak yapılmaktadır. Aynı form fakat farklı harekeli metinler için El-Mu'cem El-Mufehres'e müracat ediniz.

Elleżî ḣalekake fesevvâke fe’adelek(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ki O (Rabbin) seni yarattı, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' (ve donattı) ve seni bir itidal üzere kıldı (dengeni koruyacak şekilde ayarladı).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Öylesine Rab ki seni yarattı, azanı düzüp koştu da seni düzgün bir hale getirdi.

Abdullah Parlıyan Meali

O Rabb ki seni yarattı, varlık amacına uygun olarak şekillendirdi ve seni bir düzene koyup dengeli kıldı.

Ahmet Tekin Meali

O seni yaratan, yaratılış amacına uygun olarak şekillendiren, dengeli ölçülü bir biçim ve karakter verendir.

Ahmet Varol Meali

O seni yarattı, sana şekil verdi ve dengeli bir yapıya kavuşturdu. [1]*

Ali Bulaç Meali

Ki O, seni yarattı, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni bir itidal üzere kıldı.

Ali Fikri Yavuz Meali

O Rab ki, seni yarattı, seni (sağlam insan) düzenine koydu, sana uygun bir biçim verdi.

Bahaeddin Sağlam Meali

O Rabbin ki seni yaratmış, sana düzen ve denge vermiştir.

Bayraktar Bayraklı Meali

7,8. O, seni yaratıp sana şekil veren, seni düzgün ve ölçülü kılan, istediği şekilde seni terkip edendir.

Cemal Külünkoğlu Meali

O, seni yarattı, düzgün hale koydu, en güzel ölçülerle birleştirdi.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

6,7,8. Ey insanoğlu! Seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkip eden, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

6,7,8. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?

Diyanet Vakfı Meali

6, 7, 8. Ey insan! Seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?

Edip Yüksel Meali

O ki seni yarattı, düzenledi, uyumlu hale soktu;*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

O Allah ki seni yarattı, seni düzgün yapılı kılıp ölçülü bir biçim verdi.

Elmalılı Meali (Orjinal)

Ki seni yarattı, düzenine koydu, tenasüb ve ı'tidal verdi

Hasan Basri Çantay Meali

(O Rabbine karşı) ki seni yaratan, sana (şu) salim uzuvlar (ı) veren, (onları birbirleriyle denk yapmak suretiyle) sana şu nizaam ve i'tidâli bahşedendir O.

Hayrat Neşriyat Meali

O ki, seni yarattı da seni düzgün (yaratılışlı ve a'zâları tam bir insan) yaptı; nihâyet seni ölçülü (ve dengeli) kıldı.

İlyas Yorulmaz Meali

O Allah ki, seni yaratan, sana bulunduğun şekli veren ve sana adil davranan.

Kadri Çelik Meali

O seni yarattı, sana bir düzen verdi ve seni dengeli kıldı.

Mahmut Kısa Meali

O Allah ki, seni bir damla sudan yarattı, sonra onu aşamadan aşamaya geçirerek, varlık sebebine uygun mükemmel bir uyumla düzenledi; bedenini ve ruhunu, hem kendi içinde, hem de dış dünya ile uyumlu ve ölçülü bir kıvama getirerek, en güzel ölçüyle şekillendirdi.

Mehmet Türk Meali

O Allah ki; seni yarattı, insanlık seviyesine getirdi ve sana en güzel şekli verdi.

Muhammed Esed Meali

seni yaratan ve varlık amacına uygun olarak şekillendiren, 4 tabiatını adil ölçüler içinde oluşturan 5 ,

Mustafa İslamoğlu Meali

O (Allah) ki seni (bir amaçla) yarattı, sana varoluş amacını gerçekleştirecek bir donanım ve dengeli bir tabiat verdi;

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O Rabbin ki, seni yarattı, sonra seni düzeltti de mütedil bir halde kıldı.

Suat Yıldırım Meali

O değil mi seni yaratan, bütün vücud sistemini düzenleyen ve sana dengeli bir hilkat veren,

Süleyman Ateş Meali

O (Rab) ki seni yarattı, seni düzenledi, sana ölçülü bir biçim verdi.

Süleymaniye Vakfı Meali

Seni yaratan, eşitleyen[1] ve dengeleyen[2] odur.*

Şaban Piriş Meali

6,7. -Ey insan, seni yaratan ve seni düzenleyip, sana biçim veren, çok cömert ve bağışlayıcı Rabbine karşı seni aldatan nedir?

Ümit Şimşek Meali

O Rabbin ki seni yarattı, güzel ve düzgün şekilde biçimlendirdi, dengeli ve ölçülü yaptı.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Rabbin ki seni yarattı, düzgün hale koydu, en güzel ölçülerle şekillendirdi.

M. Pickthall (English)

Who created thee, then fashioned, then proportioned thee?

Yusuf Ali (English)

Him Who created thee. Fashioned thee in due proportion,(6003) and gave thee a just bias;(6004)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.