8 Ağustos 2020 - 18 Zi'l-Hicce 1441 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kıyâme Suresi 13. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yunebbeu-l-insânu yevme-iżin bimâ kaddeme ve aḣḣar(a)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

O gün insana, önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeyler, (yaptığı ibadet ve hizmetleri, yerine getirmesi gerektiği halde terk ettikleri) hepsi (bir bir) kendisine haber verilecektir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

O gün önce yaptığı da haber verilir insana, sonra yaptığı da.

Abdullah Parlıyan Meali

O gün insanın yapıp öne sürdüğü veya yapmayıp geri bıraktığı iyilik ve kötülük herşey kendisine bildirilmiş olacak.

Ahmet Tekin Meali

O gün insan, öncelik verdiği,önceden gönderdiği,ihmal edip geri bıraktığı amelleri ortaya konarak hesaba çekilir.

Ahmet Varol Meali

İnsana o gün neyi öne sürdüğü ve neyi geri bıraktığı haber verilir.

Ali Bulaç Meali

İnsana o gün, önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeylerle haber verilir.

Ali Fikri Yavuz Meali

O gün insan işlediği ve işlemediği amellerle uyarılır, (yaptığı ve yapmadığı her şey kendisine anlatılır ve hesaba çekilir.)

Bahaeddin Sağlam Meali

O gün, insan ne yapmışsa ve neyi ihmal etmişse her şey ona haber verilecektir.

Bayraktar Bayraklı Meali

O gün, insana, yaptıkları da yapmadıkları da haber verilir.

Besim Atalay Meali

O gün insana, önünde, sonunda yaptıklarından haber verilir

Cemal Külünkoğlu Meali

O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve (yapmak zorunda olduğu halde yapmayıp) geri bıraktığı şeyler haber verilir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

O gün, insanoğluna önde ve sonda yaptığı ne varsa bildirilir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir.

Diyanet Vakfı Meali

O gün insana, ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir.

Edip Yüksel Meali

O gün insana, yapıp yapmadığı herşey haber verilir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

O gün insana, yapıp öne sürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir.

Elmalılı Meali (Orjinal)

Ayıtılır insan o gün, yaptıklarile mukaddem, müahhar

Erhan Aktaş Meali

İzin Günü, o insan, yaptıklarından da yapması gerektiği halde yapmadıklarından da bir bir haberdar edilir.

Hasan Basri Çantay Meali

O gün insana, önden yolladığı şeyler (amel ve hareketler) le geri bırakdığı (ne varsa, hepsi) haber verilecek.

Hayrat Neşriyat Meali

O gün insan, (yapıp) öne sürdüğü ve (yapmayıp) geri bıraktığı (herşeyi)nden haberdâr edilir.

İlyas Yorulmaz Meali

O gün insana, yaptıkları ve yapmadıkları bizzat kendisine haber verilir.

Kadri Çelik Meali

İnsana o gün, önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeylerle haber verilir.

Mahmut Kısa Meali

İşte O gün insana, yaptığı ve yapması gerektiği hâlde yapmadığı iyi-kötü her şey haber verilecektir.

Mehmet Türk Meali

O gün insana, (dünya hayatında) yaptığı ve yapmadığı her şey bildirilir.

Muhammed Esed Meali

O Gün insana, yaptığı ve yapmadığı her şey 4 bildirilecek:

Mustafa İslamoğlu Meali

o gün insanoğluna önceledikleri ve erteledikleri bir bir haber verilecek;[5450]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O gün insana ileri götürmüş olduğu şeyler ile geriye bırakmış olduğu şeyler haber verilecektir.

Suat Yıldırım Meali

O gün insana yaptığı her türlü iyilik ve fenalık ile; yapmadığı her türlü iyilik ve fenalık tek tek bildirilir. Ona göre karşılığını alır.

Süleyman Ateş Meali

(O zaman) İnsanın yapıp öne sürdüğü, (yapmayıp) geri bıraktığı herşey kendisine haber verilir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Neye öncelik verdiği neyi ertelediği o gün insana tek tek bildirilir[*].*

Şaban Piriş Meali

O gün insana yaptıkları ve erteledikleri haber verilir.

Ümit Şimşek Meali

Yaptığı da, yapmadığı da o gün insana bildirilir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Haber verilir insana o gün önden gönderdiği de arkaya bıraktığı da.

M. Pickthall (English)

On that day man is told the tale of that which he hath sent before and left behind.

Yusuf Ali (English)

That Day will Man be told (all) that he put forward, and all that he put back.(5818)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.