2 Temmuz 2020 - 11 Zi'l-ka'de 1441 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kalem Suresi 12. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Mennâ’in lilḣayri mu’tedin eśîm(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Hayrı engellemeyi sürdüren, saldırgan, olabildiğince günahkâr (kişilere de iltifat etme).*

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Hayrı tamamıyla meneden haddini aşmış suçluya.

Abdullah Parlıyan Meali

hayıra engel olan saldırgan günahkarlara,

Ahmet Tekin Meali

Hayra, hayırlı işlere, Kur'ân öğrenimine, öğretimine, Kur'ân hükümlerine, Kur'ân ilkeleriyle yaşamaya, müslümanlara, İslâmî faaliyetlere engel olanlara, saldırganlara, bilerek günah işlemekte ısrar edenlere, zarar verenlere boyun eğme.

Ahmet Varol Meali

İyiliği engelleyen, saldırgan, çok günahkar,

Ali Bulaç Meali

Hayrı engelleyip sürdüren, saldırgan, olabildiğince günahkar,

Ali Fikri Yavuz Meali

Hayırdan alıkoyanı, aşırı zalimi, çok günahkârı;

Bahaeddin Sağlam Meali

İyiliğe engel olur, haddi aşar, günahkârdır.

Bayraktar Bayraklı Meali

İyiliğe mani olana, saldırgana, günahkâra da uyma!

Besim Atalay Meali

Söz getirip götürene, hayra engel olana, saldırgana, günaha dadanana

Cemal Külünkoğlu Meali

Hayrı engelleyenlere, saldırganlara, olabildiğince günah işleyenlere,

Diyanet İşleri Meali (Eski)

10,11,12,13,14. Diliyle iğneleyen, kovuculuk eden, iyiliği daima önleyen, aşırı giden, suç işleyen, çok yemin eden alçak zorbaya, bütün bunlar dışında bir de soysuzlukla damgalanmış kimseye, mal ve oğulları vardır diye aldırış etmeyesin.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

10,11,12,13,14. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme.

Diyanet Vakfı Meali

10, 11, 12, 13, 14. (Resûlüm!) Alabildiğine yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan lâf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, mütecâviz, günaha dadanmış, kaba ve haşin, bütün bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine, mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme.

Edip Yüksel Meali

İyiliğe ve yardıma engel olan, saldırgan, günahkar.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Hayra engel olan, saldırgan, günahkâr,

Elmalılı Meali (Orjinal)

Hayır engeli, mütecâviz vebâl yüklü

Erhan Aktaş Meali

Sürekli iyi şeyleri engelleyip haddi aşan günahkârlara,

Hasan Basri Çantay Meali

10,11,12,13. (Doğruya da, eğriye de) alabildiğine yemîn eden, izzet-i nefsi bulunmayan, (ötekini berikini) dâima ayıblayan, (gammazlıkla) lâf getirib götürmiye koşan, (insanları) hayırdan durmayıb men'eyleyen aşırı zaalim, çok günahkâr, kaba, haşin, bütün bunlardan başka da kulağı kesik (damgalı soysuz) olan her kişiyi tanıma (onlara boyun eğme)!

Hayrat Neşriyat Meali

10,11,12,13,14. (Habîbim, yâ Muhammed!) Çok yemîn eden, aşağılık (kıymetli bir görüşe sâhib olmayan), dâimâ ayıplayan (insanların arkasından dudak büken), hep koğuculuk peşinde gezen, her zaman hayra mâni' olan, haddi aşan (hakkı çiğneyen), alabildiğine günahkâr, zorba; bun(lar)dan sonra (bir de) soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine, mal ve oğullar sâhibi oldu diye itâat etme!

İlyas Yorulmaz Meali

İyilik yapmaya engel olana, pervasızca günah işleyenlere.

Kadri Çelik Meali

Hayrı engelleyene, saldırgana, olabildiğince günahkâra.

Mahmut Kısa Meali

Her türlü iyiliğe engel olan o saldırgan günahkârlara!

Mehmet Türk Meali

10,11,12,13. (Ey Muhammed!) Şu boş yere yemin eden, aşağılık, (herkesi) kötüleyip duran, boşboğazlık yapan, iyilik düşmanı, saldırgan, günâhkâr, saygısız, sonra bir de soysuzların1 hiçbirine itaat etme. 2*

Muhammed Esed Meali

[yahut] iyiliğe mani olana, [yahut] günahkar zorbaya,

Mustafa İslamoğlu Meali

İyiliğe ölümüne engel olan günaha gömülmüş zorbaya (da)!

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Hayırdan men'e çalışıp durana, haddi tecavüz edene, çok günahkâr olana.

Suat Yıldırım Meali

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sakın uyma: Servet ve hanedan sahibi diye, o bol bol yemin eden, değersiz adama! O gammaz, söz gezdiren, hayrın önünü kesene, o saldırgana, günaha dadanmışa! Şerefsiz, kaba, hem de soysuz olana! Kendisine âyetlerimiz okunduğunda “Bu eski insanların masalları! ” diyene, yakında onun burnunu dağlayıp damga basarız. [74, 11-26; 6, 25; 8, 31; 46, 17]*

Süleyman Ateş Meali

Hayra engel olan, saldırgan, günahkar,

Süleymaniye Vakfı Meali

iyiliği engelleyen, saldırgan, günaha düşkün,

Şaban Piriş Meali

İyiliği engelleyene, günaha düşkün olana...

Ümit Şimşek Meali

Hayra engel olana, haddini aşana, çok günahkâr olana,

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Hayrı engelleyen, sınır tanımaz-saldırgan, günaha batmış,

M. Pickthall (English)

Hinderer of the good, transgressor, malefactor

Yusuf Ali (English)

(Habitually) hindering (all) good, transgressing beyond bounds, deep in sin,


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.