14 Ağustos 2020 - 24 Zi'l-Hicce 1441 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mülk Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Tebârake-lleżî biyedihi-lmulku ve huve ‘alâ kulli şey-in kadîr(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Mülk (bütün kâinat ve hükümranlığı) elinde bulunan (Allah) ne Mübarektir ve Şanı ne Yücedir. O, her şeye Kâdir ve Muktedir olandır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Saltanat, tasarruf ve tedbir, elinde olan mabudun şanı yücedir, münezzehtir ve onun her şeye gücü yeter.

Abdullah Parlıyan Meali

Mutlak hükümranlık sahibi olan Allah yüceler yücesidir ve O'nun herşeye gücü yeter.

Ahmet Tekin Meali

Mülk ve hükümranlık kudret elinde olan Allah yüceler yücesidir. O kanunlarının cari olduğu her şey üzerinde gücünü kudretini kullanır, düzenlemesini yapar.

Ahmet Varol Meali

Hükümranlık (mülk) elinde olan Allah ne yücedir! O her şeye güç yetirendir.

Ali Bulaç Meali

Mülk elinde bulunan (Allah) ne yücedir. O, her şeye güç yetirendir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Bütün mülk ve saltanat, kudret elinde olan Allah, her türlü noksanlıktan tenezzüh edib yücelmiştir. O, her şeye kadîr'dir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Bütün mülk yalnız O’nun elinde olan O Allah mübarektir. (Bütün kusurlardan münezzehtir.) [Kusur acizlikten doğar;] O ise her şeye gücü yetendir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Hükümranlığın sahibi olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun gücü her şeye yeter.[661]*

Besim Atalay Meali

Uğurludur, kutludur elinde mülk bulunan, O'nun her şeye gücü yetişir

Cemal Külünkoğlu Meali

Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah, yüceler yücesidir ve O her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Hükümranlık elinde olan Allah yücedir ve O herşeye Kadir'dir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Diyanet Vakfı Meali

Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.

Edip Yüksel Meali

Yönetimi elinde bulunduran çok yücedir. O herşeye Kadirdir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.

Elmalılı Meali (Orjinal)

Ne yücedir o ki mülk onun elinde ve o her şey'e kadîrdir

Erhan Aktaş Meali

Mutlak egemenliği elinde bulunduran Allah, ne kutludur! O, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

Hasan Basri Çantay Meali

(Bütün) mülk (-ü tasarruf, ilâhî kudretinin) elinde bulunan (Allah) ın şanı ne yücedir! O, her şey'e hakkıyle kaadirdir.

Hayrat Neşriyat Meali

(Bütün) mülk (ve hâkimiyet) elinde (tasarrufunda) olan (Allah) ne yücedir! Ve O, herşeye hakkıyla gücü yetendir.

İlyas Yorulmaz Meali

Mülkün tamamı elinde olan Allah, yüceler yücesi olup, her şeye gücü yeten Odur.

Kadri Çelik Meali

Bütün mülk (mutlak egemenlik) elinde olan Allah, bereket kaynağıdır ve O'nun her şeye gücü yeter.*

Mahmut Kısa Meali

Tüm kâinâtta sınırsız hükümranlık ve egemenliği elinde bulunduran ve her türlü hayrın, bereketin kaynağı olan Allah yüceler yücesidir ve O’nun her şeye gücü yeter.*

Mehmet Türk Meali

Bütün kâinatın mutlak hükümranlık ve yönetimi1 elinde olan (Allah’ın) şânı çok yücedir. Çünkü Onun her şeye gücü yeter.*

Muhammed Esed Meali

HÜKÜMRANLIĞIN sahibi olan Allah kutludur, yücedir; O her dilediğini yapmaya kâdirdir:

Mustafa İslamoğlu Meali

MUTLAK hükümranlık kudret elinde bulunan (Allah) ne yüce, ne ulu bir bereket kaynağıdır; ve O her şeye kâdirdir.[5197]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Bütün mülk elinde yed-i kudretinde (olan) Allah Teâlâ pek yücedir. Ve o her şey üzerine hakkıyla kâdirdir.

Suat Yıldırım Meali

Hakimiyet elinde bulunan o yüce Allah mukaddestir, hayrı ve bereketi sınırsızdır ve O her şeye kadirdir.

Süleyman Ateş Meali

Mülk (mutlak hükümranlık ve yönetim), elinde bulunan yüce Allah, kutludur. O'nun herşeye gücü yeter.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bütün yetkileri elinde tutan Allah pek yücedir. Her şeye bir ölçü koyan O’dur.

Şaban Piriş Meali

Hakimiyeti elinde bulunduran ne yücedir. Onun her şeye gücü yeter!

Ümit Şimşek Meali

Şânı ne yücedir Onun ki herşeyin egemenliği elindedir. Onun herşeye gücü yeter.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Mülk ve yönetim elinde bulunan o Allah ne yücedir! O, her şeye Kadîr'dir.

M. Pickthall (English)

Blessed is He in Whose hand is the Sovereignty, and He is Able to do all things.

Yusuf Ali (English)

Blessed(5554) be He in Whose hands is Dominion;(5555) and He over all things hath Power;-*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.