10 Ağustos 2020 - 20 Zi'l-Hicce 1441 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tûr Suresi 27. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Femenna(A)llâhu ‘aleynâ ve vakânâ ‘ażâbe-ssemûm(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

“Şimdi (görüyor ve seviniyoruz ki) Allah bize lütufta bulundu, hücrelere kadar işleyen kavurucu azaptan da korudu (ve şu cennetleri ikram buyurdu” diyerek şükredeceklerdir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Derken Allah lutfetti bize ve korudu bizi ta iliklere işleyen sam yelinin azabından.

Abdullah Parlıyan Meali

Allah bize bol bol lütufta bulundu da, ta iliklere işleyen cehennem azabından korudu.

Ahmet Tekin Meali

“Allah bize lütfetti de, vücuda işleyen, kavurucu cehennem azâbından bizi korudu.”

Ahmet Varol Meali

Allah bize lutfetti de bizi delikçiklere (hücrelere) kadar işleyen azaptan korudu.

Ali Bulaç Meali

'Şimdi Allah, bize lütufta bulundu ve 'hücrelere kadar işleyen kavurucu' azabdan korudu.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Artık Allah bize lütûf buyurdu ve bizleri o ateşin azabından korudu.

Bahaeddin Sağlam Meali

Allah bize ihsan etti, bizi zehirli (ateş) azabından korudu.

Bayraktar Bayraklı Meali

“Allah bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen azaptan korudu.”

Besim Atalay Meali

Allah bize iyilik edip, sam yeli azabından korudu bizi

Cemal Külünkoğlu Meali

26,27. Şöyle derler: “Biz, bundan önce (dünyada) ailemizle birlikte (azaptan ve Allah'a karşı gelmekten) sakınırdık. Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

26,27,28. "Doğrusu bundan önce ailemizin yanında bile korku içindeydik; Allah lütfedip bizi kavurucu azabdan korudu; doğrusu bundan önce de O'na yalvarıyorduk; şüphesiz O, iyilik yapandır, acıyandır" derler.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

“Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu.”

Diyanet Vakfı Meali

«Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu.»

Edip Yüksel Meali

"ALLAH bize iyilik etti de bizi içe işleyen azaptan korudu."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

"Allah bize lutfetti de bizi (vücûdun) içine işleyen (kavurucu) azabdan korudu."

Elmalılı Meali (Orjinal)

Bakınız Allah bize lûtf etti ve bizleri o semûm azâbından korudu

Erhan Aktaş Meali

“Şimdi, Allah, bizi nimetlendirdi ve bizi kavurucu ateşin azabından korudu.”

Hasan Basri Çantay Meali

«İşte Allah bize (mağfiret ve rahmetini) lûtfetdi. Bizi sâm yeli azabından korudu».

Hayrat Neşriyat Meali

“İşte Allah bize lûtfetti de (derilerden içeri) nüfûz edici o azabdan bizi korudu!”

İlyas Yorulmaz Meali

“Allah bize iyiliklerde bulundu ve bizi yakıcı ateşin azabından korudu.”

Kadri Çelik Meali

“Şimdi Allah bize lütufta bulundu ve bizi, iliklere kadar işleyen kavurucu azaptan korudu.”

Mahmut Kısa Meali

“Fakat şükürler olsun ki Allah bize lütfetti de, alevleri insanın iliklerine işleyen o korkunç azaptan korudu bizi!”

Mehmet Türk Meali

(Ve devamla): “Allah, lütufta bulunarak bizi, (cehennemin) kavurucu1 azabından korudu.”*

Muhammed Esed Meali

ve bu durumdayken Allah bizi lütfuyla inayetlendirdi ve [çaresizliğin] yakıcı fırtınalarının azabından bizi korudu.

Mustafa İslamoğlu Meali

fakat Allah bize kerem etti de, bizi zehir gibi içe işleyen yakıcı bir ateşin azabından korudu.[4757]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

«Şimdi Allah Teâlâ bizim üzerimize lütuf ve ihsanda bulundu ve bizi o Semûm azabından vâkiye buyurdu.

Suat Yıldırım Meali

26, 27. Biz dünyada, ailemiz içinde iken sonumuzdan endişe ederdik. Ama şükürler olsun ki Allah bize lütfetti ve bizi, o kavuran ateşten korudu. *

Süleyman Ateş Meali

Allah bize lutfetti de bizi o delikçiklere işleyen azabdan korudu.*

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah iyilik etti de hücrelerimize kadar işleyecek azaptan bizi korudu.

Şaban Piriş Meali

Allah bize lutfetti de bizi kavurucu azabtan korudu.

Ümit Şimşek Meali

“Rabbimiz lütfetti de iliklere kadar işleyen azaptan bizi korudu.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Allah bize lütufta bulundu ve bizi o iliklere işleyen azaptan korudu."

M. Pickthall (English)

But Allah hath been gracious unto us and hath preserved us from the torment of the breath of Fire.

Yusuf Ali (English)

"But Allah has been good to us, and has delivered us from the Penalty of the Scorching Wind.(5061)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.