6 Temmuz 2020 - 15 Zi'l-ka'de 1441 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zuhruf Suresi 75. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Lâ yufetteru ‘anhum vehum fîhi mublisûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Onlardan (azap asla) hafifletilmeyecektir ve orada onlar (kurtuluş ve huzur) umutlarını hepten kaybetmiş (kimseler olacaklardır).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Azapları hafifletilmiyecek ve orada ümitsiz bir halde kalacaklar.

Abdullah Parlıyan Meali

Bu azap, onlar için hiç hafifletilmeyecek ve orada çaresizlik, ümitsizlik içinde kaybolup gidecekler.

Ahmet Tekin Meali

Onların azapları hafifletilmeyecek, cezalandırılmalarına ara verilmeyecek. Onlar, azap içinde, kurtuluştan ümitlerini kesecekler.

Ahmet Varol Meali

Onlardan (azap) hafifletilmez ve onlar onun içinde ümitsizdirler.

Ali Bulaç Meali

Onlardan (azab) hafifletilmeyecek; orada umutlarını kaybetmiş kimselerdir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Kendilerinden o azab hafifletilmez. Onlar bunun içinden (kurtulmaktan) ümidi kesmişlerdir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Azap, onlardan asla gevşetilmeyecektir. Ve onlar orada ümitsiz olarak kalacaklardır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Azapları hafiflemeyecek ve orada ümitsizlik içinde kalacaklardır.

Besim Atalay Meali

Eksiltilmez azapları onların, onlar orda umutsuzdur

Cemal Külünkoğlu Meali

74,75. Şüphe yok ki (hakka karşı direnen) suçlular, cehennem azabında ebedî olarak kalacaklar. Azapları hafifletilmeyecek ve onlar orada ümidi kesmiş bir halde kalacaklardır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Azaba hiç ara verilmez, onlar orada tamamen umutsuzdurlar.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde ümitsizdirler.

Diyanet Vakfı Meali

74, 75. Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklar, azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde kurtuluştan ümit kesmişlerdir.  *

Edip Yüksel Meali

Onlardan hafifletilmez ve onlar orada ümitsizdirler.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Onların azâbı hafifletilmez ve onlar azab içersinde ümitsizdirler.

Elmalılı Meali (Orjinal)

Kendilerinden o azâb gevşetilmez ve onlar onun içinde her ümidi kesmişlerdir

Erhan Aktaş Meali

Onlardan azap hafifletilmez. Onlar, orada umutlarını kesmiş olanlardır.

Hasan Basri Çantay Meali

(Bu azâb) onlardan hafifletilmeyecek. Onlar bunun içinde ümidsiz susacaklardır.

Hayrat Neşriyat Meali

Kendilerinden (azab hiç) hafifletilmeyecektir ve onlar orada (o azâb içinde)ümidsizliğe düşmüş kimselerdir.

İlyas Yorulmaz Meali

Azap onlardan hafifletilmeyecek ve orada ümitlerini yitirecekler.

Kadri Çelik Meali

Onlardan (azap) hafifletilmeyecek ve orada onlar umutlarını kaybetmiş kimselerdir.

Mahmut Kısa Meali

Azapları asla hafifletilmeyecek ve orada, ümitsiz bir hâlde öylece kalacaklar!

Mehmet Türk Meali

Onların oradaki (azabı) hafifletilmeyeceği gibi onlar, orada ümitlerini yitirerek ne yapacaklarını şaşırıp kalacaklardır.

Muhammed Esed Meali

bu [azap], onlar için hiç hafifletilmeyecek ve orada çaresizlik, ümitsizlik içinde kaybolup gidecekler.

Mustafa İslamoğlu Meali

Onlardan (azap) hiç hafifletilmeyecek ve orada derin bir umutsuzluğa[4416] kapılacaklar;*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Onlardan (bu azab) hafifletilmeyecektir ve onlar bunun içinde şiddetli bir ümitsizliğe düşmüş kimselerdir.

Suat Yıldırım Meali

Azapları hiç gevşetilmeyecek, orada bütün ümitlerini yitirmiş olarak kalacaklardır.

Süleyman Ateş Meali

(Azab) Kendilerinden hiç hafifletilmeyecektir. Onlar azab içinde umutsuzdurlar!

Süleymaniye Vakfı Meali

Azapları hafifletilmeyecek, orada umutlarını büsbütün yitireceklerdir.

Şaban Piriş Meali

Onların azabına hiç ara verilmez ve onlar orada ümitsiz kalmışlardır.

Ümit Şimşek Meali

Azapları hafifletilmez; orada ümitsizdirler.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Azapları hafifletilmeyecektir; onun içinde ümitsiz kalacaklardır.

M. Pickthall (English)

It is not relaxed for them, and they despair therein.

Yusuf Ali (English)

Nowise will the (Punishment) be lightened for them, and in despair will they be there overwhelmed.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.