8 Ağustos 2020 - 18 Zi'l-Hicce 1441 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fussilet Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Tenzîlun mine-rrahmâni-rrahîm(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Bu Kur'an) Rahman ve Rahim'den (Hz. Peygamber üzerinden bütün kullarına hidayet ve saadet rehberi olarak) indirilmiştir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Rahman ve rahimden indirilmiştir.

Abdullah Parlıyan Meali

Bu Kur'ân dünyada herkese, ahirette sadece mü'minlere acıyan, merhamet eden Allah tarafından indirilmiştir.

Ahmet Tekin Meali

Bu kitap, sınırsız rahmeti ve engin merhameti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, merhametine, lütfuna, mükâfatlarına ve hayırlara mazhar eden, Rahmân ve Rahîm olan Allah tarafından bölüm bölüm indirilmiştir.*

Ahmet Varol Meali

(Bu Kitap) Rahman ve Rahim tarafından indirilmiştir.

Ali Bulaç Meali

(Bu Kur'an,) Rahman ve Rahim'den indirilmiştir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Bu Kur'an Rahman, Rahîm tarafından indirilmedir.

Bahaeddin Sağlam Meali

(Bu kitap,) Rahman ve Rahim olan Allah’tan indirilmedir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Bu kitap, rahmet ve merhametin kaynağı olan Allah'ın katından indirilmiştir.

Besim Atalay Meali

Bu, esirgeyen, yarlıgayan katından indirilmiştir

Cemal Külünkoğlu Meali

1,2,3,4. Hâ Mîm. Bu, Rahman ve Rahîm olan (Allah) tarafından bilen bir toplum için ayetleri genişçe açıklanmış, müjdeleyici ve uyarıcı Arapça bir Kur'an olarak indirilmiş bir kitaptır. (Böyle iken) onların çoğu (Kur'an'dan) yüz çevirmiştir. Artık onlar (gerçekleri) dinlemezler.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

2,3,4,5. Bu Kitap, merhametli olan Allah katından indirilmedir; bilen bir millet için müjdeci ve uyarıcı olmak üzere Arapça okunarak, ayetleri uzun uzun açıklanmıştır. Ama insanların çoğu yüz çevirmiştir, onlar işitmezler de: "Bizi çağırdığın şeye karşı kalblerimiz kapalıdır, kulaklarımızda ağırlık, bizimle senin aranda anlaşmamıza engel vardır; istediğini yap, biz de yapacağız" derler.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Bu Kur’an, Rahmân ve Rahîm olan Allah’tan indirilmedir.

Diyanet Vakfı Meali

(Kur'an) rahmân ve rahîm olan Allah katından indirilmiştir.

Edip Yüksel Meali

Rahman ve Rahim'den bir indirilmiştir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Bu Kur'ân Rahmân ve Rahîm olan Allah tarafından indirilmiştir.

Elmalılı Meali (Orjinal)

O rahmânı rahîmden indirilme

Erhan Aktaş Meali

Rahmeti bol ve kesintisiz olan tarafından indirilmiştir.

Hasan Basri Çantay Meali

2,3,4. (Bu), âyetleri — bilecek (anlayacak) her hangi bir kavm için — ayrı ayrı açıklanmış, (hükmünce amel edenlere) müjdeler verici, (muhaaliflerini başlarına gelecek fena akıbetlerle) korkutucu, Arabca bir Kur'an olmak üzere Rahman (ve) Rahıym tarafından indirilmiş bir kitabdır. (Böyle iken) onların çoğu (bunu düşünüb kabulden) yüz çevirmişdir. Artık dinlemezler onlar.

Hayrat Neşriyat Meali

(Bu kitab) Rahmân (bu dünyada bütün mahlûkatına rahmet eden), Rahîm (âhirette yalnız mü'minlere merhamet eden Allah) tarafından indirilmedir.

İlyas Yorulmaz Meali

Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir.

Kadri Çelik Meali

(Bu Kur'an,) Rahman ve Rahim'den indirilmedir.

Mahmut Kısa Meali

Ha, mîm gibi harflerden oluşan bu muhteşem ayetler, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan Allah tarafından gönderilmiştir.

Mehmet Türk Meali

(Bu Kitap) Rahman, Rahîm olan (Allah) tarafından indirilmiştir.

Muhammed Esed Meali

[BU VAHYİN] indirilişi, Rahmân ve Rahîm'dendir:

Mustafa İslamoğlu Meali

MUHTEŞEM[4228] bir indiriliş; O Rahmân, O Rahîm’den.[4229]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Esirgeyen, merhamet buyuran zât tarafından indirilmiştir.

Suat Yıldırım Meali

Bu kitap rahman ve rahîm (olan Allah) tarafından indirilmiştir. [1, 3; 26, 192-194; 36, 5]*

Süleyman Ateş Meali

(Bu,) Rahman, Rahim'den indirilmiştir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bu (Kitap) iyiliği sonsuz ve ikramı bol olan Allah tarafından indirilmiştir.

Şaban Piriş Meali

Rahman, Rahim'den indirme..

Ümit Şimşek Meali

Bu kitap, Rahmân ve Rahim olan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Rahman ve Rahîm'den indirilmedir bu...

M. Pickthall (English)

A revelation from the Beneficent, the Merciful,

Yusuf Ali (English)

A Revelation from (Allah),(4463) Most Gracious, Most Merciful;-*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.