8 Temmuz 2020 - 17 Zi'l-ka'de 1441 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâd Suresi 62. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve kâlû mâ lenâ lâ nerâ ricâlen kunnâ ne’udduhum mine-l-eşrâr(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ve (yine kâfirler ve münafık kimseler) derler ki: "Bize ne oluyor ki, kendilerini şerir (kötü) lerden (düşük kimselerden) saydığımız adamları (dünyada mü’min ve mücahit oldukları için horladığımız insanları, burada cehennem ortamında) göremiyoruz (onlar nerede kaldı?)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve ne oldu bize ki diyecekler, kötü saydığımız erleri göremiyoruz?

Abdullah Parlıyan Meali

Ve ekleyecekler: “Kendilerini dünyada iken kötü saydığımız kimseleri, burada niçin görmüyoruz?

Ahmet Tekin Meali

İnkâr edenler:
“Nasıl olur? Kendilerini dünyada iken kötülerden saydığımız kimseleri burda niçin görmüyoruz?” derler.

Ahmet Varol Meali

Derler ki: "Ne oluyor da, kendilerini kötülerden saydığımız adamları göremiyoruz?

Ali Bulaç Meali

Ve derler ki: 'Bize ne oluyor ki, kendilerini şerir (kötü)lerden saydığımız adamları göremiyoruz.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Bir de (o cehennemdeki azgın elebaşılar müminleri kasdederek şöyle) diyecekler: “- (Dünyada) kendilerini bayağı kimselerden saydığımız bir takım adamları (fakir müminleri bu ateşte) neye görmüyoruz?

Bahaeddin Sağlam Meali

“Neden kötü saydığımız bir kısım adamları göremiyoruz.?”

Bayraktar Bayraklı Meali

İnkârcılar derler ki: “Dünyada kendilerini kötülerden saydığımız kimseleri burada niçin göremiyoruz?”

Besim Atalay Meali

Diyecekler ki: «Bize ne oldu? Şerli saymış olduğumuz kimseleri görmüyoruz

Cemal Külünkoğlu Meali

62,63. (Cehennemliklerin hepsi inananları kastederek şöyle derler: “Dünyada kendilerini değersiz saydığımız birtakım adamları burada neden görmüyoruz? Aklımız sıra, onlarla alay ederdik. Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da onun için mi (kendilerini göremiyoruz)?”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Şöyle derler: "Kendilerini dünyada iken kötü saydığımız kimseleri burada niçin görmüyoruz?"

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Yine şöyle derler: “Dünyada kendilerini kötü saydığımız adamları acaba neden göremiyoruz?”

Diyanet Vakfı Meali

(İnkârcılar) derler ki: Kendilerini dünyada iken kötülerden saydığımız kimseleri burada niçin görmüyoruz?

Edip Yüksel Meali

"Nasıl oluyor da kötü olarak saydığımız insanları göremiyoruz?"

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Bir de derler ki: "Kötülerden saydığımız birtakım adamları (fakir müminleri) niye göremiyoruz?"

Elmalılı Meali (Orjinal)

Bir de derler ki: neye görmüyoruz biz o eşrardan saydığımız bir takım adamları

Erhan Aktaş Meali

“Biz, neden kötülerden olarak gördüğümüz adamları1 görmüyoruz?” derler. *

Hasan Basri Çantay Meali

(Azgınlar) derler: «Kendilerini (dünyâda) bayağılardan saydığımız adamları neye görmüyoruz»?

Hayrat Neşriyat Meali

(Azgınların reisleri) yine derler ki: “Bize ne oldu ki, (dünyada iken) kendilerini kötülerden saymakta olduğumuz adamları (fakir Müslümanları burada aramızda)göremiyoruz?”

İlyas Yorulmaz Meali

Ateşin içinde olanlar “Bize ne oluyor? Dünyada kendilerini şerli ve bayağı gördüğümüz insanları burada, bizim yanımızda göremiyoruz.”

Kadri Çelik Meali

“Bize ne oluyor da kendilerini kötülerden saydığımız adamları göremiyoruz.” derler.

Mahmut Kısa Meali

Derken, birbirlerine soracaklar: “Fakir ve zayıf oldukları için bir zamanlar kötü ve değersiz saydığımız insanları neden burada göremiyoruz?”

Mehmet Türk Meali

62,63. Ve: “Bize ne oluyor da (dünyada) kötülerden saydığımız, kendileriyle alay ettiğimiz adamları (burada) göremiyoruz. Yoksa onları gözden mi kaçırdık?” derler.

Muhammed Esed Meali

Ve ekleyecekler: “Nasıl olur da [dünyada] çarpılmış olanlar arasında saydıklarımızı[n hiç birini] burada görmeyiz,

Mustafa İslamoğlu Meali

Bir de diyecekler ki: “Ne oldu da, bir zamanlar kendilerini yaramaz adam saydıklarımızdan hiçbirini burada göremez olduk?

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve (azgınlar) derler ki: «Bize ne oluyor ki, birtakım erkekleri görüyoruz ki, biz onları en şerli kimselerden sayar idik?»

Suat Yıldırım Meali

62, 63. Azgınlar: “Neden acaba, derler, dünyada kendilerini değersiz saydığımız birtakım adamları burada görmüyoruz? Aklımız sıra, onlarla alay ederdik! Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da onun için mi kendilerini göremiyoruz? ”

Süleyman Ateş Meali

Bize ne oldu ki, (dünyada) kötülerden saydığımız adamları (burada) görmüyoruz? dediler.

Süleymaniye Vakfı Meali

Birbirlerine dönüp “Kötü ve tehlikeli saydığımız kimseler vardı; onları niye göremiyoruz?

Şaban Piriş Meali

-bize ne oldu da kötü saydığımız adamları burada göremiyoruz? derler.

Ümit Şimşek Meali

Sonra derler ki: “Ne oluyor bize, dünyada iken kötü saydığımız adamları niçin burada göremiyoruz?

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Şöyle dediler: "Şer temsilcilerinden saydığımız adamları, acaba neden görmüyoruz?"

M. Pickthall (English)

And they say: What aileth us that we behold not men whom we were wont to count among the wicked?

Yusuf Ali (English)

And they will say: "What has happened to us that we see not men whom we used to number among the bad ones?(4217)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.