8 Temmuz 2020 - 17 Zi'l-ka'de 1441 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yâsîn Suresi 70. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Liyunżira men kâne hayyen ve yahikka-lkavlu ‘alâ-lkâfirîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Ve bu gerçekler size tebliğ edildi) Ki (Kur’an’la kalpleri) diri olanları uyarsın (ve hidayet yolunu göstersin) ve inkâr edenlere de (azap) söz(ümüz) hak olsun ve gerçekleşsin (ve hiçbir bahaneleri kalmasın diye gelmiştir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Diri olanı korkutması ve kafirler hakkındaki sözün gerçeğe çıkması için.

Abdullah Parlıyan Meali

Bu Kur'ân ancak aklı, fikri, duygusu, diri; kalbinde hayat ışığı olanları uyarmak ve Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin üzerine de azapla ilgili sözün hak olduğunu bildirmek üzere indirilmiştir.

Ahmet Tekin Meali

Bu, hakikati gören, hakkı duyan, söyleneni anlayacak uyanıklığa, düşünebilen bir akla sahip olanı uyarmak; hür iradeye, özgürce seçme hakkına sahipken, sana ve Kur'ân'a itibar etmeyerek ölü gibi davranan, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirler, nankörler üzerinde de, ceza ile ilgili gerekçeli kararımızın, hükmümüzün gerçekleşmesi içindir.

Ahmet Varol Meali

Diri olanı uyarması ve kâfirler hakkındaki sözün hak olması için (Kur'an ona indirildi).

Ali Bulaç Meali

(Kur'an,) Diri olanları uyarıp korkutmak ve kâfirlerin üzerine sözün hak olması için (indirilmiştir).

Ali Fikri Yavuz Meali

Aklı olanı korkutmak, kâfirlere de azab gerçekleşmek için...

Bahaeddin Sağlam Meali

Ki içlerinde hayat kalmış kişi (ve toplumları) uyarsın (kurtarsın,) kâfirler için de azap tahakkuk etsin.

Bayraktar Bayraklı Meali

Diri olanları uyarabilsin ve kâfirlere ceza hak olsun diye.[465]*

Besim Atalay Meali

Diri olan kimseyi kocundurmak içindir, kâfirlere söz hak oldu

Cemal Külünkoğlu Meali

69,70. Biz, o (peygamber)e şiir öğretmedik. Bu, ona yakışmaz da. Ona vahyedilen ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. (Bu Kur'an,) yaşayan kimseler uyarılsın ve böylece ilahî hüküm inkârcılar hakkında kesinleşsin diye gönderilmiştir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Diri olan kimseyi uyarsın ve verilen söz de inkarcıların aleyhine çıksın.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

(Aklen ve fikren) diri olanları uyarması ve kâfirler hakkındaki o sözün (azabın) gerçekleşmesi için Kur’an’ı indirdik.

Diyanet Vakfı Meali

Diri olanları uyarsın ve kâfirler cezayı hak etsinler diye.

Edip Yüksel Meali

Dirileri uyarır ve inkarcıları açığa çıkarır.*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

(Bu), diri olanları uyarmak ve kâfirlere de azab sözünün hak olması içindir.

Elmalılı Meali (Orjinal)

Hayatı olanı uyandırmak, nankörlere de o söz hakk olmak için

Erhan Aktaş Meali

O, diri olanları uyarmak1 ve gerçeği yalanlayan nankörlerin üzerine Söz'ün2 hak olması içindir.*

Hasan Basri Çantay Meali

(Bu da) hayâtı olan kimselere (gelecek tehlikeleri) haber vermek ve kâfirlere o söz hak olmak için (dir).

Hayrat Neşriyat Meali

Tâ ki hayatta olanları (Allah'ın azâbıyla) korkutsun, kâfirlerin üzerine ise (azab husûsundaki) söz hak olsun!

İlyas Yorulmaz Meali

Yaşayan dirileri uyarmak için (inmiş) dir. Doğruları inkâr edip reddedenlere (azap) sözü gerçekleşecektir.

Kadri Çelik Meali

(Kur'an,) Diri olanları uyarıp korkutmak ve küfre sapanların üzerine sözün hak olması için (indirilmiştir).

Mahmut Kısa Meali

Ki böylece İslâm dâvetçileri, aklını ve gönlünü kibir, bencillik, inat, önyargı gibi hastalılardan arındırmış kimseleri, yani kalben diri olan insanlarıKur’an ile uyarsınlar ve böylece, bu mesajı inkâr edenlerin hakettikleri azap sözü, hiçbir itiraza yer vermeyecek biçimde açık ve net olarak gerçekleşsin! İşte Kur’an’ın varlık sebebi ve temel görevi budur. O, artık uyarılmalarına gerek kalmayan ölülere okunmak için değil, insanlığı bir tek Allah’a kulluğa çağırmak için indirilmiştir:

Mehmet Türk Meali

(Bu Kur’an) diri olanları (aklı, duygusu olanları) gafletten uyandırmak ve inkâr edenlere1 azabın hak olması için (indirilmiştir).*

Muhammed Esed Meali

ki [kalben] diri olanları uyarabilsin ve [Allah'ın] sözü hakikati inkara şartlanmış olanlara karşı tanıklık yapabilsin 40 diye.

Mustafa İslamoğlu Meali

ki bu sayede, (kalben) diri olanları uyarsın[3977] ve bunu ısrarla inkâr edenlere karşı verilmiş söz gerçekleşsin.[3978]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Hayat sahibi olan kimseyi korkutması ve kâfirler üzerine de azabın tâhakkuk etmesi için (O Kur'an'ı) indirdik.

Suat Yıldırım Meali

Yaşayan her kişiyi uyarsın diye, böylece ilahî hüküm kâfirler hakkında kesinleşsin diye, gönderilmiştir.

Süleyman Ateş Meali

(Bu Kur'an Muhammed'e vahyedilmiştir) Ki, diri olanları uyarsın ve inkar edenlere de (azab) söz(ü) hak olsun.

Süleymaniye Vakfı Meali

Diri olan kimseleri uyarsın ve onun Allah’ın sözü olduğu, görmezlik edenler açısından da kesinleşsin diye indirilmiştir.

Şaban Piriş Meali

Diri olanları uyarmak ve sözün nankörler aleyhinde gerçekleşmesi içindir.

Ümit Şimşek Meali

Diri olanı uyarsın ve kâfirler hakkındaki hüküm yerini bulsun diye Biz ona Kur'ân'ı verdik.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Diri olanı uyarsın ve gerçeği örten nankörler/inkârcılar aleyhine söz hak olsun diye indirilmiştir.

M. Pickthall (English)

To warn whosoever liveth, and that the word may be fulfilled against the disbelievers.

Yusuf Ali (English)

That it may give admonition to any (who are) alive,(4016) and that the charge(4017) may be proved against those who reject (Truth).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.