14 Ağustos 2020 - 24 Zi'l-Hicce 1441 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Secde Suresi 11. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kul yeteveffâkum meleku-lmevti-lleżî vukkile bikum śümme ilâ rabbikum turce’ûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

De ki: "Canınızı almaya vekil kılınan ölüm meleği, hayatınıza son verecek, sonra Rabbinize döndürülmüş olacaksınız.”

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

De ki: Size memur olan ölüm meleği öldürecek sizi, sonra da dönüp Rabbinizin tapısına varacaksınız.

Abdullah Parlıyan Meali

De ki: Sizin için görevlendirilmiş olan ölüm meleği, bir gün canınızı alır ve sonra hep birlikte, Rabbinize döndürülürsünüz.

Ahmet Tekin Meali

“Sizinle ilgili görevlendirilen ölüm meleği ruhunuzu alarak ölümlerinizi gerçekleştirecek. Sonra Rabbinizin huzuruna götürülüp hesaba çekileceksiniz.” de.

Ahmet Varol Meali

De ki: "Sizin için görevlendirilmiş olan ölüm meleği canınızı alır sonra Rabbinize döndürülürsünüz."

Ali Bulaç Meali

De ki: 'Size vekil kılınan ölüm meleği, hayatınıza son verecek, sonra Rabbinize döndürülmüş olacaksınız.'

Ali Fikri Yavuz Meali

(Ey Rasûlüm, onlara) de ki: “- Sizin canınızı almağa vekil kılınan Ölüm Meleği (Azrail) canınızı alacak; sonra döndürülüb Rabbinize götürüleceksiniz.”

Bahaeddin Sağlam Meali

De ki: “Sizin için görevlendirilen ölüm meleği, ruhunuzu alır. Sonra Rabbiniz olan Allah’a dönersiniz.

Bayraktar Bayraklı Meali

De ki: “Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.”

Besim Atalay Meali

Diyesin ki: «Ölüm perisi, canınızı alacak, hepiniz de bize döneceksiniz !

Cemal Külünkoğlu Meali

De ki: “Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak ve sonra Rabbinize döndürüleceksiniz!”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

De ki: "Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz."*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

De ki: “Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.”

Diyanet Vakfı Meali

De ki: Size vekil kılınan (bu konuda görevlendirilen) ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.

Edip Yüksel Meali

De ki, "Üzerinize görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak ve sonra Rabbinize döndürüleceksiniz."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

De ki: "Size vekil kılınmış olan ölüm meleği canınızı alacak, sonra döndürülüp Rabbinize götürüleceksiniz."

Elmalılı Meali (Orjinal)

De ki size müvekkel kılınmış olan melekül'mevt canınızı alacak, sonra döndürülüb rabbınıza götürüleceksiniz

Erhan Aktaş Meali

De ki: “Size vekil kılınan1 ölüm meleği, sizi vefat ettirecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.2*

Hasan Basri Çantay Meali

De ki: Size müvekkel olan ölüm meleği canınızı alacak. (Ondan) sonra da Rabbinize döndürül (üb götürüleceksiniz».

Hayrat Neşriyat Meali

De ki: “(Canınızı almak husûsunda) size müekkel olan (vekil kılınan) ölüm meleği canınızı alacak;(4) sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.”*

İlyas Yorulmaz Meali

Deki “Sizin üzerinize görevlendirilmiş ölüm meleği sizin canınızı alır (öldürür), sonrada Rabbinize döndürülürsünüz.”

Kadri Çelik Meali

De ki: “Size vekil kılınan ölüm meleği, sizin hayatınıza son verecek, sonra da Rabbinize döndürülmüş olacaksınız.”

Mahmut Kısa Meali

Onlara de ki: “Evet, Sizin için görevlendirilmiş olan ölüm meleği Azrail ve yardımcıları sizi bir gün öldürecek, sonra da yaptıklarınızın hesabını vermek üzere Rabb’inizin huzuruna çıkarılacaksınız.

Mehmet Türk Meali

(Ey Muhammed! Onlara): “Sizin için görevlendirilen ölüm meleği,1 (bir gün) sizi vefat ettirecek ve sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.” de. *

Muhammed Esed Meali

De ki: “Sizin için görevlendirilmiş olan ölüm meleği [bir gün] sizi toplayacak ve sonra (hep birlikte) Rabbinize döndürüleceksiniz”.

Mustafa İslamoğlu Meali

De ki: “Sizin için görevlendirilmiş ölüm meleği (nasıl olsa) sizin canlarınızı alacak;[3689] en sonunda Rabbinize döndürüleceksiniz.”[3690]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

De ki: «Size müvekkel olan ölüm meleği, sizin canınızı alacaktır. Sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz.»

Suat Yıldırım Meali

Sen de ki: “Sizi, canınızı almakla görevlendirilen ölüm meleği vefat ettirecek, sonra da Rabbinizin huzuruna götürüleceksiniz. ”

Süleyman Ateş Meali

De ki: "Üzerinize vekil edilen ölüm meleği, canınızı alır, sonra Rabbinize döndürülürsünüz."

Süleymaniye Vakfı Meali

De ki: "Sizin için görevlendirilen ölüm meleği ruhunuzu[*] alacak ve daha sonra (diriltilip) Rabbinizin huzuruna çıkarılacaksınız*

Şaban Piriş Meali

- Size memur edilen ölüm meleği sizin canınızı alacak sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz, de!

Ümit Şimşek Meali

De ki: Sizin için görevlendirilen ölüm meleği sizi öldürür; sonra da Rabbinizin huzuruna çıkarılırsınız.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Söyle onlara: "Size vekil edilen ölüm meleği canınızı alır, sonra doğrudan doğruya Rabbinize döndürülürsünüz."

M. Pickthall (English)

Say: The angel of death, who hath charge concerning you, will gather you, and afterward unto your Lord ye will be returned.

Yusuf Ali (English)

Say: "The Angel of Death, put in charge of you, will (duly) take your souls(3642) then shall ye be brought back to your Lord."*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.