6 Nisan 2020 - 13 Şaban 1441 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kasas Suresi 88. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Arapça metinde istediğiniz kelimeyi çift tıklayarak o kelimenin Kur'an'da başka nerelerde geçtiğini görebilirsiniz. Bu tarz arama, kelimelerin "harekeleri" dikkate alınarak yapılmaktadır. Aynı form fakat farklı harekeli metinler için El-Mu'cem El-Mufehres'e müracat ediniz.

Velâ ted’u me’a(A)llâhi ilâhen âḣar(a)(m) lâ ilâhe illâ hu(ve)(c) kullu şey-in hâlikun illâ vecheh(u)(c) lehu-lhukmu ve-ileyhi turce’ûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ve Allah ile beraber başka bir ilaha tapma; (başkasına dua edip yalvarma!) Zira O'ndan başka ilah yoktur. O'nun yüzünden (Zatından) başka her şey helak olucudur. Hüküm O'nundur ve siz O'na döndürüleceksiniz.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve Allah'la beraber bir başka mabudu çağırma; yoktur tapacak ondan başka; her şey helak olur, ancak onun zatıdır kalan, onundur hüküm ve hepiniz, dönüp onun tapısına varacaksınız.

Abdullah Parlıyan Meali

Yani Allah'la beraber tutup, başka bir ilaha yalvarmaya kalkma! Çünkü O'ndan başka gerçek ilah yok. O'ndan başka herşey fanidir, yok olmaya mahkumdur. Her türlü yetki ve egemenlik sadece O'nundur. Ve hepiniz O'na döneceksiniz.

Ahmet Tekin Meali

Allah ile birlikte başka bir tanrıya yalvarma. Hak ilâh yalnızca O'dur. O'nun zâtından başka her şey fânidir, yok olacaktır. Hükümranlık, yargı ve icra O'na aittir. O'nun huzuruna getirilerek hesaba çekileceksiniz.*

Ahmet Varol Meali

Allah'la beraber başka bir ilaha tapma. O'ndan başka ilah yoktur. O'nun yüzünden (zatından) başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve O'na döndürülürsünüz.

Ali Bulaç Meali

Ve Allah ile beraber başka bir ilaha tapma. O'ndan başka ilah yoktur. O'nun yüzünden (zatından) başka her şey helak olucudur. Hüküm O'nundur ve siz O'na döndürüleceksiniz.

Ali Fikri Yavuz Meali

Allah ile beraber başka bir ilâha ibadet etme. O'ndan başka hiç bir ilâh yoktur!... O'nun zatından başka her şey yokluğa mahkumdur. (Geçerli) hüküm ancak O'nundur; ve (öldükten sonra) hep O'na döndürüleceksiniz.

Bahaeddin Sağlam Meali

Sakın Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma. Allah’tan başka (tesir sahibi) hiçbir ilah yoktur. O’nun zatından başka her şey fanidir. (Yok olmaya mahkumdur.) Hüküm ve yetki, yalnızca O’nundur. Ve her şey, (sonunda) O’na dönecektir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma! Ondan başka tanrı yoktur. O'nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.[404]*

Cemal Külünkoğlu Meali

Allah ile beraber başka bir ilâha kulluk etme! O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O'nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz! *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah'la beraber başka tanrı tutup tapma. O'ndan başka tanrı yoktur. O'ndan başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur, O'na döndürüleceksiniz.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Sen Allah ile beraber başka bir ilâha ibadet etme. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O’nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O’nundur ve kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.

Diyanet Vakfı Meali

Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma! O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun zâtından başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.*

Edip Yüksel Meali

ALLAH ile birlikte hiç bir tanrıyı çağırma. O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun varlığı hariç her şey yok olmaya mahkumdur. Yargı tümüyle O'nundur ve siz O'na döndürüleceksiniz.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma! O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun zatından başka her şey helak olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.

Elmalılı Meali (Orjinal)

Allahın yanında diğer bir tanrıya daha çağırma, başka tanrı yok ancak o, onun vechinden başka her şey helâktedir, huküm onun ve nihayet döndürülüb ona götürüleceksiniz

Hasan Basri Çantay Meali

Allah ile birlikde diğer bir Tanrı daha (edinib) tapma (ona). Ondan başka hiç bir Tanrı yok. Onun zâtinden başka her şey helak olucudur. Hüküm Onundur ve siz ancak Ona döndürül (üb götürül) eceksiniz.

Hayrat Neşriyat Meali

Hem Allah ile berâber başka bir ilâha yalvarma! O'ndan başka ilâh yoktur. O'nunZât'ından (ve rızâsına uygun olandan) başka herşey, helâk olucudur.(2) Hüküm O'nundur ve ancak O'na döndürüleceksiniz.*

İlyas Yorulmaz Meali

Allah dan başka bir ilaha dua etme. Yalnızca tek ilah O dur. Onun zatından başka her şey helak olup yok olacak. Her şeyin hükmünü O verir ve dönüşünüz onadır.

Kadri Çelik Meali

Ve Allah ile beraber başka bir ilaha tapma. O'ndan başka ilah yoktur. O'nun yüzünden (zatından) başka her şey helak olucudur. Hüküm O'nundur ve siz O'na döndürüleceksiniz.

Mahmut Kısa Meali

Yani, Allah ile beraber bir başka tanrıya el açıp yalvarma! Bil ki, O’ndan başka tanrı yoktur. O’nun yüce Zatından başka her şey, yok olup gitmeye mahkûmdur. Göklerin ve yerin hükümranlığı O’nun elinde olduğu gibi, Hesap Gününde de nihâî hüküm yalnızca O’na aittir ve hepiniz, yaptıklarınızın hesabını vermek üzere, bir gün mutlaka O’nun huzuruna çıkarılacaksınız.

Mehmet Türk Meali

Sakın Allah ile birlikte başka bir ilâha dua etme! Zîrâ tek ilâh Odur. Onun zâtından başka her şey kesinlikle yok olacaktır. Hüküm koyma (ve hâkimiyet) Onundur ve siz, sonunda ancak Ona döndürüleceksiniz.

Muhammed Esed Meali

Yani, Allah'la beraber tutup başka bir tanrıya yalvarmaya kalkma! (Çünkü) O'ndan başka tanrı yok; (çünkü) O'nun [ebedî] Zâtı'ndan başka her şey, herkes, yok olmaya mahkumdur; 100 hüküm bütünüyle O'nun elindedir ve sonunda O'na döndürüleceksiniz.

Mustafa İslamoğlu Meali

Ve asla Allah’la beraber başka bir ilâha yalvarıp yakarma! O’ndan başka ilâh yoktur: her şey yok olacak, sadece O’nun Zatı bâki kalacaktır.[3466] Nihaî yargı yalnız O’na aittir: sonunda elbet hepiniz O’na döndürüleceksiniz.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve Allah ile beraber başka bir tanrıya da ibadet etme. O'ndan başka bir ilâh yoktur. O'nun zâtından başka her şey helâk olucudur ve O'na döndürüleceksinizdir.

Suat Yıldırım Meali

Allah ile beraber başka hiçbir ilaha yalvarma! Ondan başka ilah yoktur. O'nun vechi (zatı) hariç, her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve hepiniz O'nun huzuruna götürüleceksiniz. [55, 26-27]

Süleyman Ateş Meali

Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarma. O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun yüzü(zatı)ndan başka herşey helak olacaktır. Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz.

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah ile birlikte bir başka ilahı yardıma çağırma. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah dışında her şey etkisizleşecektir. Karar yetkisi ondadır. Hepiniz ona döndürüleceksiniz.

Şaban Piriş Meali

Allah ile birlikte bir başka ilaha yalvarma. Çünkü O'ndan başka ilah yoktur. Her şey yok olacak, yalnızca O (nun tarafı) kalacaktır. Hakimiyet O'nundur. O'na döndürüleceksiniz.

Ümit Şimşek Meali

Allah ile beraber başka bir tanrıya yakarma. Ondan başka hiçbir tanrı yoktur. Onun zâtından başka herşey yok olup gidicidir. Hüküm Onundur; siz de Ona döneceksiniz.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah'ın yanında diğer bir tanrıya daha kulluk etme. İlah yok O'ndan başka. O'nun yüzü dışında her şey helâk olacaktır. Hüküm yalnız O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz.

M. Pickthall (English)

And cry not unto any other god along with Allah. There is no God save him. Everything will perish save His countenance. His is the command, and unto Him ye will be brought back.

Yusuf Ali (English)

And call not, besides Allah, on another god. There is no god but He. Everything (that exists) will perish except His own Face.(3421) To Him belongs the Command, and to Him will ye (all) be brought back.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.