28 Mart 2020 - 4 Şaban 1441 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kasas Suresi 42. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Arapça metinde istediğiniz kelimeyi çift tıklayarak o kelimenin Kur'an'da başka nerelerde geçtiğini görebilirsiniz. Bu tarz arama, kelimelerin "harekeleri" dikkate alınarak yapılmaktadır. Aynı form fakat farklı harekeli metinler için El-Mu'cem El-Mufehres'e müracat ediniz.

Veetba’nâhum fî hâżihi-ddunyâ la’ne(ten)(s) veyevme-lkiyâmeti hum mine-lmekhîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Bu dünya hayatında (Firavunların ve zulümkârların) arkalarına lanet düşürdük (hep nefretle anılıvereceklerdir) ; kıyamet gününde de, (kendilerinden nefret edilecek ve) kötülenip kabahatli görülecek kimselerdir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve şu dünyada artlarından lanet ettik onlara ve kıyamet günü de onlar, çirkin bir azaba uğrayanlara katılacaklar.

Abdullah Parlıyan Meali

Çünkü biz, bu dünyada onların arkalarına lanet taktık, daima lanetle anılacaklardır. Kıyamet gününde de, suratları çirkinleştirilerek, yani gözleri gömgök, yüzleri kapkara iyice küçük düşmüş, bayağılaşmış kişiler olacaklardır.

Ahmet Tekin Meali

Bu dünyada onları arkalarından lânet okunur hale getirdik. Onlar Kıyamet gününde de, kötülenmişler arasındadır.*

Ahmet Varol Meali

Bu dünyada onların arkalarına bir lanet taktık. Kıyamet gününde de onlar çirkinleştirilmiş olanlardandır.

Ali Bulaç Meali

Bu dünya hayatında arkalarına lanet düşürdük; kıyamet gününde de, 'kendilerinden nefret edilen ve çirkinleştirilmiş' olanlardır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Hem kendilerine, bu dünyada, arkalarından bir lânet yağdırmaktayız, hem de kıyamet gününde onlar yüzleri çirkin olanlardandırlar.

Bahaeddin Sağlam Meali

Bu dünyada onların ardına lanet bıraktık. Kıyamet günü de onlar kovulmuş, suçlu ve kabahatlilerden olacaklar.

Bayraktar Bayraklı Meali

Bu dünyada arkalarına lanet taktık. Onlar kıyamet gününde kötülenmişler arasında olacaklardır.

Cemal Külünkoğlu Meali

Bu dünyada onları lânete uğrattık. Kıyamet gününde de onlar nefret edilen kimselerden olacaklardır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Bu dünyada laneti ardlarına taktık; onlar kıyamet gününde de iğrenç kimselerden olacaklardır.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Bu dünyada onları lânete uğrattık. Kıyamet gününde de onlar iğrenç kılınmış kimselerden olacaklardır.

Diyanet Vakfı Meali

Bu dünyada arkalarına lânet taktık. Onlar, kıyamet gününde de kötülenmişler arasındadır.

Edip Yüksel Meali

Bu dünyada onları lanetle yaftaladık, diriliş gününde de aşağılanacaklardır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Bu dünyada arkalarına lanet taktık. Onlar, kıyamet gününde de kötülenmişler arasındadır.

Elmalılı Meali (Orjinal)

Hem kendilerine bu Dünyada arkalarından bir lâ'net yağdırmaktayız hem de Kıyamet günü bunlar pek menfurlardandırlar

Hasan Basri Çantay Meali

Bununla beraber bu dünyâda biz onların arkalarına lâ'net de takdık. (Hele) kıyamet gününde onlar (suratları çirkinleşdirilen) çok menfur (adam) lordandır.

Hayrat Neşriyat Meali

Ve bu dünyada onların peşine bir lâ'net taktık. Kıyâmet günü ise onlar, çirkin kılınmış kimselerdendir.

İlyas Yorulmaz Meali

Bu dünyada onları lanetleyerek izledik ve onlar kıyamet gününde de, çok çirkin cezalara çarptırılanlardan olacaklar.

Kadri Çelik Meali

Bu dünya hayatında biz onların arkasına lanet düşürdük; kıyamet gününde ise onlar çirkinleştirilmiş olanlardandır.

Mahmut Kısa Meali

Zaten daha bu dünyada, yaşadıkları sürece asla kurtulamayacaklarıbir lânet takmışızdır peşlerine; mahşer gününde ise onlar, en çok nefret edilen kimselerden olacaklar!

Mehmet Türk Meali

Bu dünyada onların peşine bir lânet taktık. Onlar, kıyamet gününde de nefret edilenler arasında (yer alacaklar)dır.

Muhammed Esed Meali

çünkü Biz bu dünyada bir horlanma, aşağılanma taktık onların peşine; 41 Kıyamet Günü'nde ise onlar iyice küçük düşmüş, bayağılaşmış kişiler arasında yer alacaklardır. 42

Mustafa İslamoğlu Meali

Zira Biz, lânet (halkasını) daha bu dünyada onların (yüreklerine) geçirmişizdir;[3411] Kıyamet Günü’nde ise aşağılık ve iğrenç olan yine onlar olacaklar.[3412]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve onlara bu dünyada bir lânet tâbi kıldık, Kıyamet gününde ise onlar çok çirkin kimselerdendirler.

Suat Yıldırım Meali

Bu dünyada arkalarına bir lânet taktık, kendilerine lânet yağdırılıyor. Kıyamette, o büyük duruşma gününde ise, en çok nefret edilenlerden olacaklardır. [85, 13-14; 47, 13; 11, 98-99]

Süleyman Ateş Meali

Bu dünya hayatında biz onların ardına bir la'net taktık (daima la'netle anılacaklardır). Kıyamet günü ise onlar çirkinleştirilenlerdendir.*

Süleymaniye Vakfı Meali

Bu dünyada dışlanmışlık peşlerini bırakmadı. Kıyamet günü de onlar çirkinleştirilmiş kimseler olacaklardır.

Şaban Piriş Meali

Bu dünyada da peşlerine lanet taktık. Kıyamet günü de onlar, iğrenç kimselerden olacaklardır.

Ümit Şimşek Meali

Bu dünyada onların peşine bir lânet taktık. Kıyamet gününde ise onlar, iyice çirkinleşmiş hal alacaklardır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bu dünya hayatında da arkalarına bir lanet taktık. Kıyamet günü onlar, çirkinleştirilenler arasında olacaklar.

M. Pickthall (English)

And We made a curse to follow them in this world, and on the Day of Resurrection they will be among the hateful.

Yusuf Ali (English)

in this world We made a curse to follow them:(3374) And on the Day of Judgment they will be among the loathed (and despised).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.