28 Mart 2020 - 4 Şaban 1441 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 213. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Arapça metinde istediğiniz kelimeyi çift tıklayarak o kelimenin Kur'an'da başka nerelerde geçtiğini görebilirsiniz. Bu tarz arama, kelimelerin "harekeleri" dikkate alınarak yapılmaktadır. Aynı form fakat farklı harekeli metinler için El-Mu'cem El-Mufehres'e müracat ediniz.

Felâ ted’u me’a(A)llâhi ilâhen âḣara fetekûne mine-lmu’ażżebîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Ey Resulüm, o halde sakın) Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarıp-yakarma (inancına şirk katma), sonra azaba uğratılanlardan olup gidersin.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Sakın Allah'la beraber bir başka mabudu çağırma, yoksa azaba uğratılanlardan olursun.

Abdullah Parlıyan Meali

Bunun içindir ki, ey insanoğlu! Allah'la beraber başka ilaha baş vurma ki, kendini azaba uğrayanlar arasında bulmayasın.

Ahmet Tekin Meali

O halde, Allah ile beraber bir başka tanrıya kulluk edip yalvarma. Sonra cezalandırılacaklardan olursun.*

Ahmet Varol Meali

Sakın Allah'la beraber başka bir ilâh çağırma. [7] Yoksa azaba uğratılanlardan olursun.*

Ali Bulaç Meali

Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarıp-yakarma, sonra azaba uğratılanlardan olursun.

Ali Fikri Yavuz Meali

O halde, sakın Allah ile beraber, diğer bir ilâha ibadet etme; azaba uğratılanlardan olursun.

Bahaeddin Sağlam Meali

Sakın, Allah ile beraber başka bir ilaha dua etme, azap edilenlerden olursun.

Bayraktar Bayraklı Meali

Artık Allah'la birlikte hiçbir tanrıya kulluk etme! Aksi takdirde cezalandırılanlardan olursun.

Cemal Külünkoğlu Meali

Öyle ise sakın Allah ile beraber başka bir ilâha yalvarma! Sonra azaba uğratılanlardan olursun!

Diyanet İşleri Meali (Eski)

O halde sakın Allah'ın yanında başka tanrı tutup ona yalvarma, yoksa azap göreceklerden olursun.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Öyle ise sakın Allah ile beraber başka bir ilâha yalvarma, sonra azaba uğratılanlardan olursun!

Diyanet Vakfı Meali

O halde sakın Allah ile beraber başka tanrıya kulluk edip yalvarma, sonra azap edilenlerden olursun!  *

Edip Yüksel Meali

ALLAH ile birlikte bir başka tanrı çağırma; yoksa cezalandırılırsın.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

O halde sakın Allah ile beraber başka tanrıya kulluk edip yalvarma, yoksa azaba uğratılanlardan olursun.

Elmalılı Meali (Orjinal)

Binaenaleyh sakın Allah ile beraber diğer bir ilâha çağırma ki o ta'zib edileceklerden olmıyasın

Hasan Basri Çantay Meali

Sakın Allah ile beraber diğer bir Tanrı daha çağırma. (Sonra) azâblandırılanlardan olursun.

Hayrat Neşriyat Meali

O hâlde Allah ile berâber başka bir ilâha (kulluk edip) yalvarma; sonra azâb edilenlerden olursun!

İlyas Yorulmaz Meali

Ama sen Allah dan başka bir ilaha kulluk etme. Yoksa azaba uğratılanlardan olursun.

Kadri Çelik Meali

Allah ile beraber başka bir ilaha yakarma; sonra azaba uğratılanlardan olursun.

Mahmut Kısa Meali

Şimdi, ey Peygamber ve ey Müslüman! Madem sana da gereken uyarı yapıldı,öyleyse Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarma sakın; yoksa sen de azâba uğrayanlardan olursun.

Mehmet Türk Meali

(Ey Muhammed!) Sakın Allah ile beraber başka bir ilâha dua etme! Sonra azap edilenlerden olursun!

Muhammed Esed Meali

Bunun içindir ki, [ey insanoğlu,] Allah'la beraber başka bir ilaha başvurma ki kendini azaba uğrayanların arasında bulmayasın. 92

Mustafa İslamoğlu Meali

Şu halde, Allah’la beraber başka bir ilâha yalvarıp yakarma! Bu takdirde azaba uğrayanlardan olursun.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Sakın Allah ile beraber başka bir ilâha da dua etme. Sonra muazzep olanlardan olursun.

Suat Yıldırım Meali

Öyleyse sakın, Allah ile beraber başka tanrıya yalvarma, sonra azaba mâruz kalanlardan olursun. [36, 6; 6, 92; 51, 19, 97; 11, 17]

Süleyman Ateş Meali

Allah ile beraber başka bir tanrı çağırma, sonra azabedilenlerden olursun.

Süleymaniye Vakfı Meali

Sakın Allah ile birlikte başka birine ilah diye yalvarma. Yoksa azaba çarpılanlardan olursun.

Şaban Piriş Meali

Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma, azap görenlerden olursun.

Ümit Şimşek Meali

Allah ile beraber başka bir tanrıya yakarma; yoksa azaba uğrayanlardan olursun.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

O halde, Allah'ın yanında bir başka ilaha daha yalvarma/davet etme. Yoksa azaba uğratılanlardan olursun.

M. Pickthall (English)

Therefor invoke not with Allah another god, lest thou be one of the doomed.

Yusuf Ali (English)

So call not on any other god with Allah, or thou wilt be among those under the Penalty.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.