9 Ağustos 2020 - 19 Zi'l-Hicce 1441 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’minûn Suresi 99. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Hattâ iżâ câe ehadehumu-lmevtu kâle rabbi-rci’ûn(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Sonunda, onlardan birine ölüm geldiği zaman (yalvarıp) der ki: “Rabbim, (ne olur, lütfen) beni (hayata) geri çevirin.” (Bir imtihan fırsatı daha verin.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Sonunda, onlardan birine ölüm gelip çattı mı Rabbim der, beni geriye, tekrar dünyaya yolla da.

Abdullah Parlıyan Meali

Ölümden sonraki hayata inanmamakta diretip, kendi kendilerini aldatanlardan herhangi birisine, ölüm gelip çatınca: “Ey Rabbim! Beni hayata geri döndür

Ahmet Tekin Meali

Nihayet, onlardan birisine ölüm gelip çattığı zaman:
“Rabbim, beni dünyaya geri gönder.” der.

Ahmet Varol Meali

Sonunda onlardan birine ölüm geldiğinde şöyle der: "Rabbim! Beni geri döndürün.

Ali Bulaç Meali

Sonunda, onlardan birine ölüm geldiği zaman, der ki: 'Rabbim, beni geri çevirin.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Nihayet o müşriklerin her birine ölüm geldiği vakit şöyle diyecekler: “-Rabbim, beni dünyaya geri çevir.

Bahaeddin Sağlam Meali

(Onlar böylece azabı beklerler.) Nihayet onlardan birine ölüm geldiğinde; “Ey Rabbim! Beni geri gönder.

Bayraktar Bayraklı Meali

Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında, “Ey Rabbim! Beni geri gönder” der.

Besim Atalay Meali

Onlardan birine ölüm gelince, diyecektir ki: «Tanrım! Beni geri gönder

Cemal Külünkoğlu Meali

99,100. Sonunda onlardan biri ölümün eşiğine geldiğinde der ki: “Ya Rabbi, beni geri gönderin! Gönderin ki, arkada bıraktığım yerde iyi bir iş yapayım.” Hayır, hayır! Bu onun söylediği anlamsız bir sözdür. Çünkü dünyadan ayrılanların önünde, (kıyamette) tekrar diriltilecekleri güne kadar bir engel vardır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

99,100. Onlardan birine ölüm gelince: "Rabbim! Beni geri çevir, belki, yapmadan bıraktığımı tamamlar, iyi iş işlerim" der. Hayır; bu söylediği sadece kendi lafıdır. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında geriye dönmekten onları alıkoyan bir engel vardır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

99,100. Nihayet onlardan birine ölüm gelince, “Rabbim! Beni dünyaya geri gönderiniz ki, terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım” der. Hayır! Bu, sadece onun söylediği (boş) bir sözden ibarettir. Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) bir perde (berzah) vardır.

Diyanet Vakfı Meali

Nihayet onlardan (müşriklerden) birine ölüm gelip çattığında: «Rabbim! der, beni geri gönder;»

Edip Yüksel Meali

Onlardan birine ölüm gelip çattığı zaman şöyle der, "Rabbim, beni geri döndürünüz."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Nihayet onlardan (müşriklerden) birine ölüm gelip çattığında, "Rabbim, der, lütfen beni (dünyaya) geri gönder,"

Elmalılı Meali (Orjinal)

Nihayet Her birine ölüm geldiği vakıt diyecek ki: rabbım! döndür, döndür beni döndür

Erhan Aktaş Meali

Onlardan birine ölüm geldiği zaman, “Rabb'im beni hayata geri döndür.” der.

Hasan Basri Çantay Meali

Nihayet onlardan her birine ölüm gelib çatınca (tekrar tekrar şöyle) diyecekdir: «Rabbim, beni (dünyâye) geri gönder».

Hayrat Neşriyat Meali

99,100. Nihâyet onlardan (o müşriklerden) birine ölüm geldiği zaman: “Rabbim! Beni geri gönder! Umulur ki ben, terk ettiğim (dünya)da sâlih bir amel işlerim” der. Hayır! Doğrusu o sâdece (boş) bir lâftır, onu söyleyen kendisidir. Artık onların önlerinde, tekrar diriltilecekleri güne kadar (hiçbir şekilde dünyaya dönemeyecekleri) bir perde (olan kabir hayâtı) vardır.

İlyas Yorulmaz Meali

Onlardan birine ölüm geldiği zaman “Rabbim! Beni hayata geri gönder.”

Kadri Çelik Meali

Sonunda, onlardan birine ölüm geldiği zaman der ki: “Rabbim! Beni geri çevirin!”

Mahmut Kısa Meali

Âhireti inkâr edenler, ne kadar lüks ve refah içinde yaşarlarsa yaşasınlar, eninde sonunda ölüm meleğiyle karşı karşıya gelecekler. Nihâyet, onlardan birine ölüm gelip çattı mı, “Ey Rabb’im!” diye feryat edecek, “Ne olurbana bir fırsat daha ver de, beni hayata geri çevir!”

Mehmet Türk Meali

Sonunda, o (kâfirler)den birine ölüm geldiği zaman: “Ey Rabbim! (Ne olur) beni (dünyaya) geri gönderin.” der.

Muhammed Esed Meali

[ÖLÜMDEN sonraki hayata inanmamakta direnip de kendi kendilerini aldatanlardan] 59 herhangi birine sonunda ölüm gelip çatınca: “Ey Rabbim!” der, “Beni [hayata] geri döndür, izin ver döneyim 60

Mustafa İslamoğlu Meali

Nihayet o (inkârcı)lardan birine ölüm gelip çatınca, “Rabbim!” der, “Döndür ne olur, geri döndür beni;[2954]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Nihâyet onlardan birine ölüm gelince der ki: «Yarabbi! Beni geri gönderin.»

Suat Yıldırım Meali

99, 100. Âhireti inkâr edenlerden birine ölüm gelip çatınca, işte o zaman: “Ya Rabbî! ” der, “ne olur beni dünyaya geri gönderin, ta ki zayi ettiğim ömrümü telafi edip iyi işler yapayım. ”Hayır, hayır! Bu onun söylediği mânasız bir sözdür. Çünkü dünyadan ayrılanların önünde, artık, diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. [32, 12; 6, 27 63, 10-11; 14, 44; 7, 53; 42, 44; 40, 11]*

Süleyman Ateş Meali

Nihayet onlardan birine ölüm geldiği zaman: "Rabbim, der, beni geri döndürünüz!"

Süleymaniye Vakfı Meali

Onlardan birine ölüm geldi mi şöyle der: “Rabbim! Beni geri çeviriniz.

Şaban Piriş Meali

Onlardan birine ölüm gelince;-Rabbim, beni geri döndür der.

Ümit Şimşek Meali

Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında der ki: “Rabbim, beni geri gönder.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Sonunda onlardan birine ölüm geldiğinde şöyle der: "Rabbim, beni geri döndürün;

M. Pickthall (English)

Until, when death cometh unto one of them, he saith: My Lord! Send me back,

Yusuf Ali (English)

(In Falsehood will they be)(2936) Until, when death comes to one of them, he says: "O my Lord! send me back(2937) (to life),-*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.