10 Ağustos 2020 - 20 Zi'l-Hicce 1441 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hicr Suresi 12. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Keżâlike neslukuhu fî kulûbi-lmucrimîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

İşte böylece Biz onu (İlahi gerçekleri alay konusu edinme hastalığını), suçlu-günahkârların kalplerine sokuveririz.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Biz böylece, Kur'an'ı, yüreklerine kadar sokarız da.

Abdullah Parlıyan Meali

Biz böylece alay edip inanmadıkları Kur'ân'ı, günaha gömülüp giden o alaycıların kalplerinin derinliklerine kadar sokarız da veya biz o alaycı tutumları, günaha gömülüp gidenlerin kalplerine kadar sokarız.

Ahmet Tekin Meali

Alayı, inkârı, yalanlamayı, hidayeti, İslâm'a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsilerin, suçluların, günahkârların akıllarına, kalplerine soktuğumuz gibi onun, Kur'ân'ın günahkârların kafalarında, kalplerinde yankı bulmadan geçip gitmesine de biz yol açarız.

Ahmet Varol Meali

İşte onu suçluların kalplerine böyle sokarız.

Ali Bulaç Meali

Böylece biz onu (alayı), suçlu-günahkarların kalblerine sokarız.

Ali Fikri Yavuz Meali

Biz, o küfrü (istihzâyı) mücrimlerin kalblerine işte böyle geçiririz.

Bahaeddin Sağlam Meali

Böylece Biz, o zikri, (kâfir olan) suçluların kalbine (gözüne) sokarız.

Bayraktar Bayraklı Meali

Böylece biz de o alayı suçluların kalplerine sokarız.

Besim Atalay Meali

İşte böyle günahlılar gönlüne, alayı yerleştirdik

Cemal Külünkoğlu Meali

Böylece biz, onu (peygamberleri alaya alma huyunu) günahkârların (tutumlarına uygun olarak) kalplerine sokarız.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

12,13. Aynı şekilde biz de Kitap'ı suçluların kalblerine sokarız, ama ona yine de inanmazlar. Oysa kendilerinden öncekilerin uğradıkları meydandadır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Aynı şekilde (onların tutumlarına uygun olarak) biz onu suçluların kalbine sokarız.[296]*

Diyanet Vakfı Meali

İşte böylece biz onu, (inkârcılığı) suçluların kalplerine sokarız.

Edip Yüksel Meali

İşte suçluların kalbine böyle (bir tavrı) sokarız.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Biz o küfrü suçluların kalbine işte böyle sokarız.

Elmalılı Meali (Orjinal)

Biz ona mücrimlerin kalblerinde böyle bir sülûk veririz

Erhan Aktaş Meali

Böylece onu1 mücrimlerin2 kalplerine sokarız.*

Hasan Basri Çantay Meali

Biz böylece o (istihzâyi) günahkârların kalblerine sokarız.

Hayrat Neşriyat Meali

İşte böylece onu (o alayı, bir azâb olarak) günahkârların kalblerine sokarız.

İlyas Yorulmaz Meali

Bizde bu özelliği, tüm günahkâr inkârcıların kalplerine belirleyici özellik olarak koyduk.

Kadri Çelik Meali

Böylece biz (özürleri kalmasın diye) onu (Kur'an'ı), suçluların kalplerine sokarız.

Mahmut Kısa Meali

İşte böylece Biz onu, tavır ve davranışlarıyla kâfirliği hak eden suçluların kalplerine sokarız. Bundan dolayıdır ki:

Mehmet Türk Meali

Böylece Biz de o (alaycılığı) günâhkâr (kâfirlerin) ahlâkı haline getiriyorduk.

Muhammed Esed Meali

Biz [mesajımızdan yana] bu [alaycı tutumu], 12 işte böylece, o günaha gömülüp gitmiş kimselerin yüreklerine sokarız,

Mustafa İslamoğlu Meali

Biz (vahyin, etki etmeden) günahkârların yüreklerinden geçip gitmesini işte böyle sağlarız;[2030]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

İşte böylece onu (o istihzâyı) günahkâr olanların kalplerine sokarız.

Suat Yıldırım Meali

12, 13. Biz böylece o inkâr ve alayı suçluların kalplerine sokarız. Geçmiş ümmetlerin başlarına gelen felaketler ibret teşkil ettiği halde yine de onlar iman etmezler.

Süleyman Ateş Meali

İşte biz o(Tanrı Zikri)ni suçluların kalblerine böyle sokarız.

Süleymaniye Vakfı Meali

Hep böyle olur. Onu (Zikri) suçluların kalplerine[*] işleriz.*

Şaban Piriş Meali

İşte biz onu suçluların kalplerine sokarız.

Ümit Şimşek Meali

Alaycılığı o mücrimlerin kalplerine Biz böyle yerleştiririz.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Biz ona, günaha batmışların gönüllerinde böyle bir yol veririz.

M. Pickthall (English)

Thus do We make it traverse the hearts of the guilty:

Yusuf Ali (English)

Even so do we let it creep into the hearts of the sinners -(1946)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.