24 Ağustos 2019 - 23 Zi'l-Hicce 1440 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

AYET KARŞILAŞTIRMA
Yûnus Suresi 91. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Arapça metinde istediğiniz kelimeyi çift tıklayarak o kelimenin Kur'an'da başka nerelerde geçtiğini görebilirsiniz. Bu tarz arama, kelimelerin "harekeleri" dikkate alınarak yapılmaktadır. Aynı form fakat farklı harekeli metinler için El-Mu'cem El-Mufehres'e müracat ediniz.

Âl-âne vekad ‘asayte kablu vekunte mine-lmufsidîn(e)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Fakat şimdi mi? Halbuki bundan evvel isyan etmiştin, bozgunculardan olmuştun.*

Abdullah Parlıyan Meali

Ona, şimdi mi iman ettin? denildi. Oysa bu güne kadar hep başkaldırmış ve bozgunculardan olmuştun.

Ahmet Tekin Meali

“Şimdi mi iman ettin? Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.” denildi.

Ahmet Varol Meali

"Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun."

Ali Bulaç Meali

Şimdi, öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın.

Ali Fikri Yavuz Meali

Şimdi mi (elinden bütün kuvvet ve imkân gittikten sonra mı) iman ediyorsun? Halbuki sen , bundan önce isyan etmiş ve dâima müfsidlerden olmuştun.

Bahaeddin Sağlam Meali

“Şimdi mi (inanırsın?) Daha önce isyan edip bozgunculardan olmuştun.

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah şöyle buyurdu: “Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş, bozgunculardan olmuştun.”

Cemal Külünkoğlu Meali

91,92. (Biz de ona:) “Şimdi mi (iman ediyorsun)? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Senden sonrakilere ibret olman için bu gün senin (cansız) bedenini kurtaracağız” dedik. Doğrusu insanların çoğu ayetlerimize karşı umursamazlık gösteriyor.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

O'na: "Şimdi mi inandın? Daha önce baş kaldırmış ve bozgunculuk etmiştin" dendi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Şimdi mi?! Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.

Diyanet Vakfı Meali

Şimdi mi (iman ettin)! Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.*

Edip Yüksel Meali

"Çok geç! Daha önce baş kaldırmış ve bozgunculardan olmuştun."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Şimdi mi? Oysa bundan önce hep isyan etmiştin ve fesatçılardan idin.

Elmalılı Meali (Orjinal)

Ya... şimdi ha? Halbuki bundan evvel ısyan etmiştin, müfsidlerden idin

Hasan Basri Çantay Meali

Şimdi mî (îman ediyorsun)?! Halbuki sen bundan evvel (ömrün boyunca) isyan etmiş, dâima fesadcılardan olmuşdun.

Hayrat Neşriyat Meali

(Ona:) “Şimdi mi (îmân ediyorsun)? Hâlbuki daha önce gerçekten isyân etmiş ve fesad çıkaranlardan olmuştun!” (buyuruldu).

İlyas Yorulmaz Meali

Allah “Şimdi mi? Daha önceden isyan etmiştin ve sen bozgunculardın.”

Kadri Çelik Meali

“Şimdi mi (iman ettin)? Oysa daha önce baş kaldırmış ve bozgunculuk etmiştin (dedik).”

Mahmut Kısa Meali

Fakat Allah ona, “Şimdi mi aklın başına geldi?” dedi, “Gözlerden perdenin kaldırıldığı, imandan başka bir seçeneğin kalmadığı bir zamanda mı? Oysa şu ana kadar emirlerime başkaldırmış vehayatın boyunca bozgunculuk peşinde koşmuştun! Bu yüzden, son nefeste ettiğin bu iman, sana hiçbir yarar sağlamayacaktır!

Mehmet Türk Meali

Daha önce (Allah’a) isyan ederken ve bozgunculuk yaparken değil de şimdi mi (aklın başına geldi?)

Muhammed Esed Meali

[Ona]: “Ancak şimdi mi?” 111 denildi, “Oysa, bu güne kadar [Bize] hep başkaldırmış ve bozguncular arasında yer almıştın!

Mustafa İslamoğlu Meali

“Ne yani, ancak şimdi mi (aklın başına geldi)? Oysa sen daha önce isyanda ısrarcıydın ve bozgunculuğu iş edinmiş biriydin.”

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

(O'na denildi ki,) «Şimdi mi? Ve sen muhakkak ki, evvelce isyan etmiş ve müfsidlerden olmuş idin.»

Suat Yıldırım Meali

91, 92. “Şimdi mi? Halbuki bundan önce isyan etmiştin, bozgunculardan olmuştun! Biz de bugün senin bedenini denizden kurtarıp karada bir yere çıkaracağız ki senden sonra gelecek nesillere ibret olasın. ”Doğrusu insanların birçoğu bizim âyetlerimizden, ibret alınacak delillerimizden gafildirler. [28, 39-41]*

Süleyman Ateş Meali

Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş, bozgunculardan olmuştun? (denildi).

Süleymaniye Vakfı Meali

(Allah:) “Şimdi mi? Oysa bu ana kadar isyan içindeydin, bozguncunun tekiydin.

Şaban Piriş Meali

-Şimdi mi? Sen, önceden isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun!

Ümit Şimşek Meali

Şimdi inandın demek! Oysa sen daha önce isyan etmiştin ve bozguncunun biriydin!

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Şimdi mi? Daha önce isyan etmiş, bozgunculardan olmuştun."

M. Pickthall (English)

What! Now! When hitherto thou hast rebelled and been of the wrong doers?

Yusuf Ali (English)

(It was said to him): "Ah now!- But a little while before, wast thou in rebellion!- and thou didst mischief (and violence)!


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.